SEARCH
REGION: NORWAY
EN
NO
SIRKULÆR ØKONOMI

En fremtidsrettet IT-løsning for bedrifter

Det har aldri vært viktigere å bevare ressurser og bidra i arbeidet mot en bærekraftig verden. Sirkulær økonomi setter til side «lage, bruke, kast»-modellen og sørger for å ta i bruk ressursene så lenge som mulig.

CHG-MERIDIAN livssyklussløsning bidrar til å utvide og forlenge livet til ressursene, og er med det en fremtidsrettet IT-løsning for bedrifter med bærekraft i fokus.

Sirkulær økonomi – Enkelt, sikkert, miljømessig og økonomisk

Alle bedrifter er avhengige av å ha en velfungerende IT-park som gjør den daglige driften enkel å manøvrere. Dette nødvendiggjør regelmessige oppdateringer og utskiftninger slik at utstyret alltid er oppdatert. Med en bærekraftig tilnærming gjennom hele livssyklusen, der oppgradering av IT-parken skjer på en økonomisk og enkel måte, vil dere som bedrift spare både penger og miljø i det lange løp.

I rapporten Vår felles framtid (1987) utviklet av FNs Verdenskommisjon for miljø og utvikling, beskrives bærekraftig utvikling slik: Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Hvordan gjør vi det?

Vi tilbyr tjenester designet for å hjelpe bedrifter enkelt, sikkert, miljømessig og økonomisk, både ved utskiftning og anskaffelse. Planlegging og administrasjon av utskiftningsprosessen når utstyr må oppdateres kan være utfordrende. Våre tjenester gjør at du som kunde kan holde fokuset på den daglige driften.

Vi hjelper bedrifter med:

  • Rådgivning hva gjelder valg av utstyr og tjenester tilpasset bedriftens behov
  • Vurdering av passende leasingperiode for utvalgte produkter
  • Tilpassing av leasingkontrakter slik at de passer bedriftens behov
  • Enkle logistikkløsninger ved henting av utfaset utstyr og levering av nytt utstyr klart for bruk
  • Sikre, bærekraftige og sertifiserte slette- og avhendingsmetoder fra egne teknologi- og servicesentre
  • Alltid å ha full kontroll gjennom hele prosessen gjennom å følge med på vårt Asset Management System TESMA

 

Hvorfor er det gunstig økonomisk og for miljøet?

Sirkulær økonomi bidrar til å minske bruken av ressurser ved å ta i bruk det man har. CHG-MERIDIAN spesialiserer seg på å gi nytt liv til utstyr som ellers hadde blitt stuet vekk.

Vi kjøper gjerne bedriftens gamle IT-utstyr når dere går til innkjøp av nytt, og tilbyr en fullstendig løsning hele veien, fra finansiering av nytt utstyr til retur ved utfasing. Verdien på det gamle utstyret bidrar til å gi en gunstig rammeavtale på leasing av nytt utstyr. Vi installerer og klargjør ønsket utstyr før levering slik at det er klart til bruk. For at du som kunde skal oppleve minst mulig nedetid, tilbyr vi gode support- og serviceavtaler under hele perioden. En slik livssyklusløsning følger opp og støtter oppgraderingsplanen og er svært gunstig økonomisk.

Utdatert IT-utstyr blir tatt hånd om i vårt teknologi- og servicesenter. Vi henter det gamle utstyret, sletter all data, tester det, rengjør det og gir det et nytt hjem og liv. Alt ødelagt utstyr resirkuleres på en miljøvennlig og sikker måte, og den miljøvennlige håndteringen kan brukes i en eventuell miljørapport. Bedriften vil alltid ha full kontroll over hva man har av utstyr, hvor det befinner seg og hva det koster gjennom hele prosessen ved hjelp av vårt webbaserte system TESMA.

Bærekraftig utvikling

Ønsker du mer informasjon om sirkulær økonomi og livssyklushåndtering?

Finn ut mer

Andre løsninger som kan være interessante
mobiltelefoner

Lønnsomt og oversiktlig gjennom hele livsløpet

Vi vil hjelpe den under hele prosessen, fra anskaffelse til opphenting og sikker datassletting på utdaterte enheter.

Les mer