SEARCH
REGION: NORWAY
EN
NO
mpressum CHG-MERIDIAN

Impressum

CHG-MERIDIAN AG, representert ved styrelederen, dr. Mathias Wagner, er leverandør av og derfor ansvarlig for den kommersielle og forretningsrelaterte nettjenesten.

Impressum

Informasjon i henhold til § 2 1. ledd i Ordinance on Service Provider’s Duty to Inform (DL-InfoV)
Informasjonen i denne nettjenesten er levert av

CHG-MERIDIAN AG
Franz-Beer-Straße 111
DE-88250 Weingarten
Tyskland

E-post: info@chg-meridian.com  
Nettsted: www.chg-meridian.com

Tlf.: +49 751 503-0
Faks: +49 751 503-66

Styreleder i representantskapet: Jürgen Mossakowski
Styreleder: Dr. Mathias Wagner
Styre: Frank Kottmann, Oliver Schorer

Registrert i handelsregisteret ved Ulm HRB 551857

Skattekontor: Weingarten
MVA-nummer: DE 146349520

Verneting: Ravensburg
Gjeldende lov: Forbundsrepublikken Tysklands lov (BRD)

Føderal tilsynsmyndighet
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Straße 108
DE-53117 Bonn
Tyskland

Ansvarlig handelskammer:
Industrie- und Handelskammer, Weingarten

Ansvarlig for journalistisk og redaksjonelt innhold
Matthias Steybe, E-post: matthias.steybe@chg-meridian.com

Personvernombud i henhold til art. 37 i GDPR sammenholdt med art. 38 nr. 1 i FDPA-ny:
Benjamin Hummer, E-post: dataprotection@chg-meridian.com

Utvikling og design

design hoch drei
Glockenstraße 36
DE-70376 Stuttgart
Tyskland

E-post: info@design-hoch-drei.de
Nettsted: www.design-hoch-drei.de

REALISASJON, DRIFTING, SERVICE OG STØTTE

3q5 Corporate Digital Agency
Karlstraße 47
DE-80333 München
Tyskland

E-post: 3q5@eqs.com
Netsted: www.3q5.eqs.com

Varemerket tilhører EQS Group AG
Netsted: www.eqs.com

Ansvar 
CHG-MERIDIAN AG kan når som helst og uten varsel etter eget skjønn og uten å bli trukket til ansvar, endre eller avslutte denne nettjenesten helt eller delvis. Når CHG-MERIDIAN AG legger ut en lenke til en tredjeparts nettjenester (en hyperkobling), innebærer det ikke noe eierskap til hverken nettjenesten eller innholdet.

© Copyright

Personverninformasjon:

Her finner du vår personverninformasjon

Batteriforordning:
Merknad om retur av batterier i henhold til § 12 i BatterieVO:

I henhold til batteriforordningen har CHG-MERIDIAN AG plikt til å informere brukeren om følgende i forbindelse med salg av batterier eller oppladbare batterier og i forbindelse med levering av enheter som inneholder batterier eller oppladbare batterier:

Batterier må ikke kastes som husholdningsavfall. Som sluttbruker er brukeren juridisk forpliktet til å returnere tomme batterier. Etter bruk kan brukeren returnere batteriene gratis til salgsstedet eller deres umiddelbare nærhet (f.eks. i kommunale innsamlingssteder eller butikker). Brukeren kan også returnere batteriene med posten. Brukeren kan henvende seg til installasjonsfirmaet for retur.

Batterier og oppladbare batterier som inneholder miljøgifter, er merket med en tegning av en søppelbøtte med et kryss over. Det kjemiske navnet på miljøgiften er gitt i nærheten av søppelbøttesymbolet.
Forklaring: Cd er kjemisk tegn for kadmium, Pb for bly og Hg for kvikksølv.

Merknad: General Act on Equal Treatment (GAET)
Av hensyn til lesbarheten blir det ikke gjort noen kjønnsspesifikke skiller i dette dokumentet. Av hensyn til likebehandlingen gjelder de brukte begrepene for begge kjønn.

Dette impressum er produsert av München-kontoret til
Deutsche Datenschutzkanzlei  – www.deutsche-datenschutzkanzlei.de