SEARCH
REGION: NORWAY
EN
NO
Hvorfor bruke CHG-MERIDIAN

Realiser virksomhetens fulle potensial


CHG-MERIDIAN gir virksomheten muligheten til å realisere hele sitt teknologiske, bærekraftige og nyskapende potensial

Vi har 45 års erfaring og over 1300 ansatte og opererer i 30 land på tvers av fem kontinenter. Vi utvikler løsninger for finansiering og livssyklushåndtering av teknologi innen IT-, industri- og helsesektoren.

Vi gir deg ikke standardsvar. I stedet spør vi om hva som driver deg, og lytter nøye til dine behov. Dette gjør det mulig for oss å skreddersy en løsning for akkurat din situasjon og dine ønsker.

For å kunne gjøre dette, kombinerer vi utstyret med individuelt tilpasset finansiering og tilleggstjenester – som spenner fra kapitalforvaltning og datasikkerhet til bærekraft. Uavhengig av banker og produsenter. Digital, global og sentralisert, alt fra én kilde.

For hver unike utfordring du står overfor, samarbeider vi med deg for å oppnå et resultat: technology2use. Teknologi du enkelt kan bruke med en gang.

Dine fordeler kort oppsummert

1. KOSTNADSBESPARELSER

Lease i stedet for å kjøpe: Med ditt tilpassede brukskonsept fra CHG-MERIDIAN kan du få full oversikt over og planlegge de totale kostnadene, minimere utgiftene og optimalisere restverdiene. Dette avlaster budsjettet ditt.

2. OVERSIKT

Skaff deg innsyn: En omfattende analyse av livssykluskostnader gir deg innsyn i de totale kostnadene for utstyret ditt. Systemet vårt for forvaltning av anlegg og utstyr, tesma kobler sammen alle relevante kommersielle og tekniske opplysninger, og gir full synlighet og et solid grunnlag for å ta beslutninger.

3. FLEKSIBILITET OG SKALERBARHET

Hold deg fleksibel: Brukskonseptet ditt gir deg alle friheter: du er ikke bundet til spesifikke produsenter og kan alltid holde tritt med den siste utviklingen gjennom oppdateringer eller informasjon om ny teknologi. Dette gjør at du kan tilpasse utstyret ditt etter behov.

4. MODERNISERING

Vær en som baner vei i stedet for en som kopierer: Med et brukskonsept holder du teknologiutstyret ditt oppdatert. Dette betyr mer effektive enheter, lavere energikostnader og mindre tid brukt på service og vedlikehold. I tillegg får du mer fornøyde ansatte med mer tid til kjerneoppgavene.

5. PRODUKTIVITET

Aktiver teknologi-turboen: Kraftige enheter i kombinasjon med transparent ressursforvaltning forenkler og akselererer prosessene dine og frigjør tid til kjerneoppgavene. Problemfri drift med redusert vedlikehold og nedetid øker også bedriftens produktivitet.

6. BÆREKRAFT

Dra nytte av en bærekraftig sirkulærøkonomi: Nye ressurser fungerer mer effektivt og bruker mindre energi. Videresalg av dine gamle enheter forlenger levetiden og gir mindre avfall. Ved å bidra økonomisk til sertifiserte klimaprosjekter, kan du i tillegg drive enda mer ressurseffektivt.

"I samarbeid med CHG-MERIDIAN reduserte vi innkjøpskostnadene, forbedret prosessene og optimaliserte kontantstrømmen. Dermed reduserte vi utgiftene våre med hele 30 prosent."
ERIC SUWANDINATA, GLOBAL CATEGORY MANAGER, VITESCO TECHNOLOGIES GMBH
technology2use

Å løse dine utfordringer er vår høyeste prioritet

Vi lytter nøye til dine behov for å lage en tilpasset løsning som passer ditt behov. Vår løsning kombinerer utstyr, finansiering og tjenester skreddersydd for deg, uten å være avhengig av produsenter eller banker. Det er digitalt, globalt og sentralisert, alt fra én kilde.

byggeklosser for technology2use®

UTSTYR

BLI MER INNOVATIV


Hold utstyret oppdatert til enhver tid og øk hastigheten, sikkerheten og effektiviteten til bedriften.

FINANSIELLE TJENESTER

OPTIMALISER BUDSJETTET

Ivareta likviditeten selv med høyere investeringskrav, og reduser de totale driftskostnadene.

TILLEGGSTJENESTER

MAKSIMER POTENSIALET

Legg til mer i bruksmodellen, f.eks. for ressurstilgang, bærekraft og datasikkerhet.

Slik hjelper vi deg med å nå målene dine

Alle virksomheter har sine egne, særskilte behov når det gjelder å administrere driften. Å holde tritt med den teknologiske utviklingen, kutte kostnader og nå bærekraftmål er bare noen av utfordringene de står overfor.

40 års erfaring har gitt oss en bred forståelse av ulike bransjer, og denne kompetansen har vi integrerert i viktige kundeoppdrag. Disse eksemplene viser hvordan en skreddersydd bruksmodell kan gi deg bedre resultater. Klikk på hvert oversiktside for å se hvordan vi hjelper kundene våre med å nå sine forretningsmål. 

IT-Utstyr

Jobb digitalt: De nyeste enhetene – smart og bærekraftig finansiert. Bruk banebrytende IT-utstyr til å fremme større effektivitet og innovasjon, og som en magnet for et fornøyd team.

IT-oversikt 
Industriell teknologi

Mulige gevinster: Du kan enkelt administrere produksjons-, lager- og logistikkutstyret. Du kan overvåke de forskjellige teknologiene i alle land og hold de totale kostnadene under kontroll.

Industriell oversikt 
Helseutstyr

Vær klar for fremtiden: Intelligent bruk av banebrytende medisinsk teknologi og sykehus-IT. Skill deg ut fra konkurrentene med moderne teknologi, og motvirk kostnadspress med smarte besparelser.

Oversikt over helsetjenester 

Ta kontakt med oss

Vil du ha et gratis og uforpliktende råd? Ta kontakt med oss for å høre mer om hvordan du kan dra nytte av vår ekspertise.

Kontakt oss

Vi er alltid klare til å høre hva du har på hjertet: Du kan bare ringe eller sende en e-post.
Kontakt oss