SEARCH
REGION: NORWAY
EN
NO
Innovativ helseteknologi

Skap menneskelig og helhetlig helsepleie

Når du samarbeider med CHG-MERIDIAN, er ikke budsjettbegrensninger lenger noen hindring for å investere i moderne medisinsk teknologi til sykehuset eller klinikken.

Få tilgang til nye investeringsmuligheter med tilpassede finansierings- og bruksfase konsepter

Sykehus har lenge vært kronisk underfinansierte, men trenger den nyeste teknologien for å gi pasientene optimal behandling. Helsepersonell er også avhengige av toppmoderne utstyr for innovative behandlingsmetoder, og bruker teknologi for å tilby en best mulig pasientopplevelse. Hvordan kan du oppfylle alle disse kravene uten at det går ut over budsjettet? Svaret er ganske enkelt at dette er en sak for CHG-MERIDIAN.

La oss snakke om tallene

Behov for digital innovasjon

75 %

av topplederne ved sykehus mente at digital innovasjon er viktig.
- Harvard Business Review (2018)

Tidsbesparelser

70 %

av helsepersonellets tid går med til administrative rutineoppgaver som KI kan bidra til å redusere eller eliminere fullstendig.
- McKinsey & Company (2020)

Planlagte investeringer

80 %

av leverandørene i USA planlegger å investere i teknologi.
- Verdens økonomiske forum (2022)

Enkel bruk av innovativ teknologi til avansert behandling

Fra robotsystemer til avanserte mobile enheter for ultralyddiagnostikk: Medisinsk teknologi utvikler seg raskt og muliggjør nye typer behandlinger. Klinikken må ta i bruk denne teknologien for å holde seg konkurransedyktig og tiltrekke seg det beste helsepersonellet. Det kan imidlertid hende at budsjettet ikke strekker til. Da kan det være på tide å ta en prat med helsesektorspesialistene hos CHG-MERIDIAN. Vi har inngående kompetanse på dette feltet og kan hjelpe deg med å nå målene. Dere får finansierings- og bruksfase konsepter som er tilpasset behovene dine, avlaster budsjettet og gir deg økonomisk handlingsrom, og som samtidig oppfyller forventningene til administrasjonen på klinikken.

Dette kan CHG-MERIDIAN gi deg:

LAVERE TOTALE EIERKOSTNADER (TCO)
  • Service- og vedlikeholdskostnader inkludert i betalingsstrømmen
  • Langsiktige besparelser og økt effektivitet med mer presis behandling og økt pasientflyt
  • Redusert totalkostnad medregnet inntekter fra videresalg ved utløpet av produktlevetiden
BEDRE PASIENTOMSORG
  • Mer presis diagnostikk og individuelt tilpasset medisinsk behandling
  • Raskere behandlingsprosesser
  • økt effektivitet takket være muligheten til å behandle flere pasienter
  • Kortere ventetid og bedre resultater for pasientene
BEDRE OMDØMME
  • Posisjonerer klinikken som en medisinsk pioner
  • Appellerer til pasienter, fagfolk og forretningspartnere
  • Tiltrekker de beste fagfolkene
Suksesshistorier

Klinikum Aschaffenburg i Tyskland: innovativ helseteknologi

Se hvordan det ledende sykehuset i Bayern forbedrer kvaliteten på behandlingene med en avansert mobil bilderobot.

LES MER
"I CHG-MERIDIAN fant vi en samarbeidspartner som har spesialisert seg på å finne de beste finansieringsløsningene for alle slags behov. I vårt tilfelle er det en komplett prosjektfinansieringsløsning som gjør at vi slipper å forhandle med leverandører, samtidig som den gir oss maksimal oversikt. Vi har fått den sikkerheten vi trenger for å investere i fremtiden til helseteknologien vår – til beste for pasientene."
KERSTIN WINKELMANN, HEAD OF THE GENERAL SERVICES DEPARTMENT SERVICES AT THE MAGDEBURG HOSPITAL
100 % oversikt gjør det mulig å ta bedre beslutninger

tesma

tesma-plattformen integrerer kommersiell og teknisk data sømløst, enten du skal administrere utstyr på tvers av flere avdelinger, spore betalingsstrømmer, optimalisere utnyttelsen av utstyr eller tilpasse virksomheten etter nye krav. Informasjon i sanntid og full oversikt gjennom hele livssyklusen til utstyret gir fleksibel administrasjon, presis økonomistyring og forenklet rapportering. tesma strømlinjeformer hver enkelt fase, fra innledende planlegging og utrulling til innsamling av utstyr og sletting av data.
Til tesma

Se flere kundeoppdrag

Kundene våre står overfor svært ulike utfordringer. Likevel kan vi identifisere vanlige problemstillinger som gjelder mange kunder, og har samlet disse i en overordnet beskrivelse. Kanskje du vil finne din egen virksomhetens ønsker og behov der?

Medisinsk teknologi: fra økonomisk byrde til effektiviseringsdriver

Med oversiktlig administrasjon av utstyr og en innovativ finansieringsløsning kan du redusere kostnadene og forbedre både pasientflyten og kontantstrømmen.

LES MER 

BÆREKRAFT SOM EN DEL AV IT-STRATEGIEN

Klimaendringer, miljøhensyn og ressursknapphet er viktige problemstillinger i en verden i endring. Vi har et felles ansvar for å arbeide for bærekraft. Se hvordan virksomhetens IT-strategi kan bidra.

LES MER 

OPTIMALISERT IT-DRIFT: FRIGJØR TID TIL KJERNEOPPGAVENE

Bruker de viktigste IT-medarbeiderne tid på oppgaver med lav verdi, der de prøver å vedlikeholde og administrere et aldrende IT-landskap?

LES MER 

Ta kontakt med oss

Vil du ha et gratis og uforpliktende råd? Ta kontakt med oss for å høre mer om hvordan du kan dra nytte av vår ekspertise.

Kontakt oss

Vi er alltid klare til høre hva du har på hjertet: Du kan bare ringe eller sende en e-post.
Kontakt oss