SEARCH
REGION: NORWAY
EN
NO
INDUSTRIELL TEKNOLOGI

MER EFFEKTIV HÅNDTERING AV LAGERTRUCKER

Leter du etter måter å redusere kostnadene for lagertrucker og effektivisere administrasjonen av innkjøp, bruk og remarketing på? Ønsker du bedre oversikt over bruken av maskinparken i alle land? Vi hjelper deg hele veien – fra innkjøp til tilbakelevering – og sørger for at de totale eierkostnadene blir så lave som mulig.

REDUSER KOSTNADENE FOR LAGERTRUCKER

Hvor godt kjenner du til bedriftens kostnader for lagerkjøretøy? Hva er totalkostnaden per truck? Gjennom våre kundetilpassede tjenester hjelper vi deg med å redusere kostnadene ved å beregne den optimale levetiden for hvert kjøretøy. I analysene våre tar vi blant annet hensyn til at kostnader knyttet til reparasjon, service og nedetid øker kraftig etter et visst antall driftstimer og at levetiden varierer mellom ulike produsenter og produkter. Det er for eksempel stor forskjell på eltrucker og dieseltrucker. 

FLEKSIBLE AVTALER

Ønsker du å bytte leverandør, men også slippe å skrive ny kontrakt og bruke tid på lange forhandlinger? Ikke noe problem. Bestill helt enkelt de nye kjøretøyene du vil ha, så integrerer vi dem i den eksisterende avtalen. Vi skreddersyr avtalen til bedriften din, uansett hvilke land virksomheten foregår i. 

FAKTABASERTE ANBEFALINGER

Produktspesialistene våre har mange års erfaring og vet alt som er å vite om trucker og annet logistikkutstyr, som produsenter, ulike modeller osv. Vi er en industriuavhengig rådgiver og baserer alle anbefalingene våre på tydelige tall, fakta og produkttester. Dette gjør at vi kan tilby det mest hensiktsmessige utstyret og avtaler med eierkostnader i fokus. Og fordelen for deg vil være opptil 50 prosent lavere kostnader.

Logistikkvirksomhet i flere land

Å ha oversikt over maskiner og kjøretøy som er spredt over flere land er mye arbeid og samtidig grunnen til at så mange bedrifter bruker oss. Vi tilbyr heldekkende leasingavtaler for hele kjøretøyflåten, uansett om du bedriver virksomhet i Europa, Australia, USA eller Mexico, eller bruker regionale leverandører og servicepartnere. Og til en fast månedskostnad, om det foretrekkes.

Vi tilbyr fleksibel og oversiktlig finansiering av kjøretøy fra valgfrie produsenter og i samsvar med lokale skattelover og regler. Fordelen for deg som kunde er at du får en enhetlig og smidig prosess for håndtering av lagermaskiner i tillegg til lavere kostnader.

Full oversikt over maskinparken og alle økonomiske data

Hvor mange kjøretøy har du? Av hvilke produsenter? Hva er kapasitetsutnyttelsen? Hva er totalkostnaden? Hvilke typer løftemaster brukes og hva slags batterier? Hvilke avtaler utløper og når? Administrasjonssystemet TESMA® gir deg full oversikt over maskinparken og alle økonomiske data. Du kan for eksempel finne rapporter om utstyrets bruk og enkelt planlegge fremtidige innkjøp og kostnader basert på kjøretøy, sted og land. Verktøyet kan også brukes til nøyaktig allokering av alle kostnader. 

Betaling basert på bruk

Varierer behovet for lagerkjøretøy i ulike perioder? Da har vi gode nyheter. Vi tilbyr en leasingavtale basert på hvor mye kjøretøyene brukes. Du betaler med andre ord per time – jo færre timer, jo lavere månedskostnad. På denne måten får du full kontroll på kostnadene og slipper å bekymre deg for opp- eller nedganger i ressursbruken. Du kan selvfølgelig også tilpasse størrelsen på kjøretøyflåten og oppgradere modeller etter behov. Alt i én og samme avtale, noe som bidrar til mer oversiktlige og forutsigbare kostnader. Og dersom du ønsker en mer fleksibel finansiering for det eksisterende utstyret ditt også, kan dette innlemmes i leasingavtalen gjennom salg og tilbakeleie-modellen vår.