SEARCH
REGION: NORWAY
EN
NO
Administrasjon av industriell utstyrspark

Administrer den industrielle utstyrsparken mer effektivt

Større produktivitet og lavere kostnader: Et standardisert og oversiktlig konsept for industriell utstyrspark og smart forvaltning av anlegg og verdier kan gi betydelig effektivisering.

Øk produktiviteten og reduser kostnadene med smart administrasjon av utstyrsparken

Fra gaffeltrucker og lastbærere til arbeidsklær: CHG-MERIDIAN gir deg muligheter til å optimalisere overalt gjennom effektiv administrasjon av utstyrsparken, uansett hva slags industrielt utstyr du benytter. Slipp forvirrende detaljarbeid, manuelle prosesser og tidkrevende papirarbeid og få en oversiktlig, digital prosess som gjør alt mye enklere.

Finn potensielle besparelser med et system for forvaltning av anlegg og verdier

CHG-MERIDIAN kan hjelpe deg med å holde oversikt over industrielt utstyr, kontrollere kostnader og ikke minst finne potensielle besparelser. Vi tilbyr et system for forvaltning av anlegg og verdier som til enhver tid gir deg full digitalisert oversikt på alle kommersielle og tekniske data om utstyret.

Avhengig av området, går vi gjennom detaljene sammen med deg for å finne og koble sammen kommersiell og teknisk informasjon. Dette gir deg et bedre grunnlag for å ta avgjørelser om hvordan du kan optimalisere budsjettet og bruk av utstyret for å oppnå høyere produktivitet og effektivitet. Høres dette interessant ut? Vi påtar oss gjerne oppdraget for deg.

Dette kan CHG-MERIDIAN gi deg:

HELHETLIG KOSTNADSANALYSE (TOTALE EIERKOSTNADER)
  • analyse av kostnader gjennom hele livssyklusen til utstyret, inkludert service-, reparasjons- og driftskostnader
  • oversiktlig fremstilling av totalkostnadene
  • grunnlag for velbegrunnede beslutninger om et individuelt tilpasset konsept for utstyrspark og optimal ressursbruk
MER EFFEKTIV FAKTURERING
  • detaljert behovsanalyse og anskaffelse tilpasset faktiske behov
  • optimalisert kapitalallokering (fordeling av økonomiske ressurser)
ÅPENHET
  • utarbeidelse av en omfattende oversikt over kommersiell og teknisk utstyrsdata i vårt forvaltningssystem TESMA
  • identifisering av trender og avvik for å forbedre utskiftingssykluser og prosesser fortløpende
BÆREKRAFT
  • en mer bærekraftig anvendelse av ressurser
  • reduksjon av avfall og skadelig miljøpåvirkning gjennom rettidig utskifting og gjenbruk av utstyr
Suksesshistorier

Analyse av totale eierkostnader for utstyrsparken: Se hvordan MONDI-konsernet effektiviserte bruken av sine gaffeltrucker

Les mer
– Ved anskaffelse av gaffeltrucker manglet vi grunnlag for å sammenligne anskaffelseskostnadene. Derfor var det vanskelig å vurdere hvilken truck som, i et helhetlig kostnads- og effektivitetsperspektiv, var mest kostnadseffektiv for behovene våre. CHG-MERIDIAN utførte en analyse av de samlede eierkostnadene for flåten ved hjelp av en produktivitetstest, for å sammenligne trucker fra ulike produsenter. Nå har vi et pålitelig og objektivt beslutningsgrunnlag.
Mariyan Banchev, Category Manager Technical Services & Automation at the Mondi Group
100 % oversikt gjør det mulig å ta bedre beslutninger

TESMA

TESMA-plattformen integrerer kommersiell og teknisk data sømløst, enten du skal administrere utstyr på tvers av flere avdelinger, spore betalingsstrømmer, optimalisere utnyttelsen av utstyr eller tilpasse virksomheten etter nye krav. Informasjon i sanntid og full oversikt gjennom hele livssyklusen til utstyret gir fleksibel administrasjon, presis økonomistyring og forenklet rapportering. TESMA strømlinjeformer hver enkelt fase, fra innledende planlegging og utrulling til innsamling av utstyr og sletting av data.
Til TESMA

Se flere kundeoppdrag

Kundene våre står overfor svært ulike utfordringer. Likevel kan vi identifisere vanlige problemstillinger som gjelder mange kunder, og har samlet disse i en overordnet beskrivelse. Kanskje du vil finne din egen virksomhetens ønsker og behov der?

HVORDAN KOMBINERE INVESTERINGER I TEKNOLOGI MED POSITIV KONTANTSTRØM: EN STRATEGISK TILNÆRMING

Innenfor industriell teknologi er bruksbaserte betalingsmodeller, som betaling per bruk eller betal etter inntjening, smarte konsepter som ivaretar fleksibilitet og lav risiko. Se hvordan vi kan utarbeide en skreddersydd løsning for deg.

LES MER 

FÅ KONTROLL PÅ IT-RESSURSENE OVER LANDEGRENSENE

Hvordan kan du på en enkel måte holde oversikten over IT-ressursene og strømlinjeforme anskaffelsesprosessene for å oppnå fleksibilitet og full kontroll? Ved å samarbeide med oss.

LES MER 

BÆREKRAFT SOM EN DEL AV IT-STRATEGIEN

Klimaendringer, miljøhensyn og ressursknapphet er viktige problemstillinger i en verden i endring. Vi har et felles ansvar for å arbeide for bærekraft. Se hvordan virksomhetens IT-strategi kan bidra.

LES MER 

Ta kontakt med oss

Vil du ha et gratis og uforpliktende råd? Ta kontakt med oss for å høre mer om hvordan du kan dra nytte av vår ekspertise.

Kontakt oss

Vi er alltid klare til høre hva du har på hjertet: Du kan bare ringe eller sende en e-post.
Kontakt oss