SEARCH
REGION: NORWAY
EN
NO
HELSETEKNOLOGI

ENKEL ADMINISTRERING OG FLEKSIBEL FINANSIERING AV MEDISINSK-TEKNISK UTSTYR

Investeringer i nytt og moderne medisinsk utstyr innebærer ofte høye kostnader. Vi tilbyr skreddersydde finansieringsløsninger som passer dine budsjetter, og hjelper deg med å få tak i akkurat det utstyret du trenger.

Vi lager løsninger som passer dine budsjetter i helsesektoren

Mange helseinstitusjoner må forholde seg til budsjetter som ikke alltid har rom for det nyeste og beste teknologiske utstyret – i hvert fall ikke med tradisjonelle innkjøp. Derfor ønsker vi å tilby en mer fleksibel løsning som hjelper deg med å få på plass utstyret du trenger uten å overskride de økonomiske rammene. Finansieringsløsningene våre ser på hele livssyklusen til utstyret og tar høyde for at det kan gjenbrukes når du ikke trenger det lenger, slik at du kan få en så gunstig avtale som mulig. 

VÅRE TJENESTER

 • Skreddersydde finansieringsløsninger – tilpasset din situasjon og dine behov
 • Salg og tilbakeleie – vi kjøper utstyr du allerede har investert i, og leaser det tilbake til deg for å optimalisere din likviditet
 • Ditt eget administrasjonssystem (TESMA®) – alltid full kontroll på utstyret
 • Avhending og gjenbruk – vi tar oss av alt fra demontering og henting til sertifisert datasletting og miljøvennlig håndtering av brukt utstyr
 • Ekspertise – vi kan medisinsk-teknisk utstyr og forstår bransjen
Healthcare professionals reviewing information on a computer

Dette får du med CHG-MERIDIAN:

UAVHENGIGHET

Fordi vi verken eies av utstyrsleverandører eller banker, står vi fritt til å finne løsningene som passer best for deg og dine behov. Det gjør også at du kan kombinere flere ulike utstyrsleverandører i én og samme løsning.

ERFARING

Når du inngår en avtale med oss, får du over 40 års erfaring med på kjøpet. Ekspertisen, markedskunnskapen og nettverket vi har bygget opp, gjør det enklere for oss å sikre deg de mest effektive og gunstige løsningene.

OVERSIKT OG FORUTSIGBARHET

Vi følger strenge retningslinjer for at du alltid skal ha full oversikt over alle detaljene i avtalen din – også det som skjer etter endt leieperiode. Utgiftene dine blir mer forutsigbare med faste betalinger.

KOMPETANSE

Vår kombinasjon av kommersiell kompetanse og teknologisk ekspertise, gjør at vi kan tenke helhetlig rundt utstyrets livssyklus og økonomiske verdi. Dermed sikrer vi at du får mer igjen for pengene og akkurat det utstyret du trenger.

INTERNASJONAL TILSTEDEVÆRELSE

Fordi vi er aktive i 25 land og jobber i markeder både i Europa, Nord-Amerika, Sør-Amerika og Oseania, kan vi sikre den beste økonomiske gevinsten for det brukte utstyret ditt – alt inngår i én og samme kontrakt.

ETT KONTAKTPUNKT

Du slipper å forholde deg til flere ulike leverandører og kontaktpersoner – enten det gjelder innkjøp, utplassering, tilbakelevering eller sikker datasletting, er vi alltid klare til å hjelpe deg.

Våre fleksible finansieringsløsninger

Med løsningene våre får du både effektiv support og en livssyklushåndtering som skaper målbar merverdi for deg.

Den unike markedsposisjonen vår gjør at vi tilby fleksible og forutsigbare finansieringsløsninger som er skreddersydd etter dine behov. Vi finner sammen ut av hva som lønner seg for deg – enten det er operasjonell eller finansiell leasing, salg og tilbakeleie, utsatt betaling eller pris per bruk.

Vi hjelper deg i tillegg med å matche investeringen med de kommersielle målene dine (som avkastning, budsjett, totalkostnad for eierskap) samt finansielle rapporteringskrav (IFRS, US GAAP etc).

Vi tar utgangspunkt i dine behov og finner den mest effektive og lønnsomme løsningen for din bedrift.

Vår tilnærming til fleksibel finansiering på tvers av markedene vil vanligvis være basert på en av modellene nedenfor:

OPERASJONELL LEASING

Med en operasjonell leasingavtale bruker du utstyret i deler av utstyrets levetid. Dette er vår vanligste løsning, og her vil leiebeløpet typisk bli lavere enn den opprinnelige kapitalkostnaden for utstyret. Med en slik avtale blir det rimeligere å oppgradere utstyret med jevne mellomrom.

FINANSIELL LEASING

Med en finansiell leasingavtale betaler du kapitalkostnaden for utstyret samt løpende renter. Denne modellen fungerer i stor grad som et lån og er den beste løsningen for lavteknologisk utstyr med lang levetid.

SALG OG TILBAKELEIE

Med denne avtalen kan du selge utstyret ditt til CHG-MERIDIAN, for så å lease det tilbake. Du velger selv om du vil benytte en operasjonell eller finansiell leasingavtale.

PRIS PER BRUK

Med denne modellen vil prisen du betaler for det medisinske utstyret brytes ned til kostnad per bruk, ved å basere terminbeløpene på et forhåndsbestemt antall anvendelser.

UTSATT BETALING

Skaff deg utstyret nå og utsett betalingen til senere – en perfekt løsning når du akutt behov for nytt utstyr, men ikke har budsjett for anskaffelsen i inneværende periode.

Sikker og miljøvennlig håndtering av brukt utstyr

Når avtaleperioden din er over, velger du selv om du vil returnere eller oppgradere utstyret ditt. Vi kan ta oss av demontering og trygg transportering til vårt teknologi- og servicesenter.

Vi ønsker å gjenbruke så mye som mulig av det brukte utstyret, og da er det viktig for oss at all data blir slettet på en sikker måte. Derfor gir vi deg et sertifikat på sikker datasletting og at håndteringen har skjedd på en miljøvennlig måte. Utstyr som ikke kan selges videre blir miljøvennlig håndtert i henhold til WEEE-standarder.

LIVSSYKLUSMODEL

FRA ANSKAFFELSE TIL UTFASING

Selv om hvert teknologiprosjekt er forskjellig, kan vi gjøre ting enklere for deg med en enkelt modellbasert metodikk: vår velprøvde tre-fase modell danner grunnlaget for våre tjenester gjennom hele livssyklusen til utstyret.
Leave lifecycle
TRE-FASE MODEL

SIRKULÆR ØKONOMI I PRAKSIS

Med en bærekraftig tilnærming gjennom hele livssyklusen, der oppgradering av utstyret skjer på en økonomisk og enkel måte, vil dere som bedrift spare både penger og miljø i det lange løp.
svg_chg_lifecycle_with_textpath
PLANLEGGING OG IMPLEMENTERING

GOD PLANLEGGING ER NØKKELEN

Vi analyserer prosjektet nøye og gir deg grundig rådgivning, slik at du kan planlegge langsiktig. Før oppstart kan vi gjennomføre en testfase der du kan bli kjent med hvordan løsningene fungerer.

RÅDGIVNING

ANALYSE OG PLANLEGGING

 • Analyse av arbeidsmiljø, individuell bruk og kostnadsbesparende planer
 • Analyse av verdien i det eksisterende utstyret
BRUK

VELFUNGERENDE OG OPPDATERT

Gjennom hele leasingperioden har du en fast kontaktperson som bistår med detaljert rådgivning om alle tekniske og kommersielle forhold, slik at du får mest mulig ut av alle ressurser.

FINANSIERINGSLØSNINGER

LEASINGMODELL ETTER DINE BEHOV

 • Skreddersydde og fleksible finansieringsløsninger
 • Enkel budsjettering og regnskapsførsel
AVHENDING

ENKELT, MILJØVENNLIG OG SIKKERT

Når utstyret skiftes ut, tilbyr vi sertifisert datasletting og sikrer at avhendingen skjer på en trygg og bærekraftig måte. Vi legge alltid ved rapporter og sertifikater på jobben, slik at våre kunder kan dokumentere at alle enheter er slettet og håndtert i tråd med påkrevde standarder.

SERTIFISERTE PROSESSER

BÆREKRAFTIG HÅNDTERING

 • Alt utstyret blir nøye gjennomgått på Teknologi- og servicesenteret i forhold til ISO 9001 og 14001 standarder
 • Det brukte utstyret får både en kosmetisk og teknisk oppgradering, slik at levetiden forlenges.
 • Utstyr som ikke kan selges videre, gjenvinnes på en trygg og miljøvennlig måte som samsvarer med WEEE-standarder.

SIKKER DATASLETTING

 • Fjerning av identitet/sporbarhet
 • Sikker datasletting med NSM (nasjonal sikkerhetsmyndighet) godkjente metoder.

DOKUMENTASJON

 • Slettebevis per enhet som kan brukes til dokumentasjon på at all data er fjernet (GDPR)
 • Detaljert statusrapport på utstyret etter det har gjennomgått en sjekk fra vårt teknologi- og service senter
 • Miljørapport på det innleverte utstyret
ADMINISTRASJONSSYSTEM

OVERSIKT OG KONTROLL GJENNOM HELE LIVSSYKLUSEN

TESMA® er en applikasjon som gjør det enklere å se de kommersielle, økonomiske og tekniske aspektene i sammenheng. Databasen i TESMA® gir deg tilgang til all nødvendig informasjon i sanntid, slik at du alltid har full oversikt.

TESMA®

 • Teknisk informasjon: Enhetssporing, enhetsinformasjon og status
 • Økonomisk informasjon: Kontraktstyring, fakturering, budsjettplanlegging og rapporter

Vår sirkulære modell illustrerer hvordan CHG-MERIDIAN støtter deg i hver fase; før, under og når investeringsprosjektet er over.

Hvorfor bør du velge oss?

Fordi vi verken er bundet av banker, utstyrsleverandører eller tjenesteleverandører, står vi helt fritt til å tilby de løsningene som faktisk er mest effektive og lønnsomme for deg. Måten vi jobber på det medisinsk-tekniske markedet gjør at vi kan få mer ut av utstyrets livssyklus og dermed gi deg en bedre avtale.  

Noen av fordelene ved å velge vår livssyklusløsning:

 • Fornyingsprogram – Finansieringsløsningene våre gjør det enkelt for deg å bytte til nyere teknologi når det er nødvendig.
 • Detaljert planlegging – Med løsningene våre vet du alltid hvilket utstyr som må byttes ut, opptil 12 måneder før endt avtale, noe som gjør det enklere for deg å planlegge god tid i forveien.
 • Lavere servicekostnader – Når du kan fornye og oppgradere utstyret ditt oftere, er sjansen for teknisk feil og driftsstans lavere – noe som både gir tryggere praksis og lavere servicekostander.
 • Ligg i forkant – Uten den seneste teknologien, kan det fort bli vanskelig å holde følge med markedet. Med våre fleksible løsninger er det enklere å henge med på utviklingen. 
 • Fornøyde ansatte – Med ny og smart teknologi gjør du arbeidsdagen enklere for de ansatte og legger opp til et godt arbeidsmiljø.
 • Lavere totalkostnad – Leieprisen du betaler vil typisk være lavere enn utstyrets kapitalkostnad.
 • Utnytt budsjettet ditt – Få mer ut av budsjettet ved å utsette betalingen, og bruk heller kapitalen på å finansiere andre prosjekter.
 • Effektiv kostnadshåndtering – Fordel kostnaden utover hele den økonomiske levetiden til utstyret.
 • Enklere å oppgradere – Du kan velge å oppgradere utstyret ditt underveis eller etter leieperioden.
RÅDGIVNING

Har du spørsmål om våre løsninger innen administrering og finansiering av medisinsk utstyr?

Vi støtter gledelig dine prosjekter
Kontakt oss

Les mer

Få mer informasjon om våre livssyklusløsninger
VÅR SIRKULÆRE MODELL

VI HJELPER DEG MED Å PLANLEGGE LANGSIKTIG

I tillegg til å skreddersy løsninger for leasing og finansiering gjør vi det enkelt å planlegge og administrere hele livssyklusen til det teknologiske utstyret ditt – fra anskaffelse til videresalg og gjenbruk.

Les mer 
AUTOMATISERT SLETTING

ERASURE®: SERTIFISERT SLETTING AV DATA

Hvordan vi sletter dataene dine, kommer an på hvilken sikkerhetsgrad som kreves. Her er det mange individuelle faktorer som spiller inn, og vi tilpasser metoden etter dine enheter, data og sikkerhetskrav – samtidig som vi fokuserer på å beholde høyest mulig restverdi for utstyret ditt.

Les mer 
VI HJELPER DEG MED GJENBRUK OG VIDERESALG

SAMMEN SKAPER VI EN MER BÆREKRAFTIG VERDIKJEDE

Det brukte IT-utstyret ditt kan være verdifullt for mange. Leverer du det til oss, sørger vi for at noen andre kan få nytte av det – og at du får mer igjen for investeringen din.

Les mer