SEARCH
REGION: NORWAY
EN
NO
Karbonnøytral leasing

Karbonnøytral med carbonZER0

Bærekraft har blitt en avgjørende markedsfaktor. Med carbonZER0 kan du nå sørge for at både produksjonen, transporten, bruksfasen og slutten av livssyklusen til IT-utstyret du har finansiert gjennom CHG-MERIDIAN er karbonnøytral.

En bedrifts PC-er, smarttelefoner og servere står for store mengder klimagassutslipp. Størsteparten av disse utslippene er CO₂ som slippes ut under produksjonen. Derfor har CHG-MERIDIAN i mer enn 40 år tatt seg av IT-utstyret til kunder ved slutten av livssyklusen  til utstyret, for å sikre profesjonell overhaling og bærekraftig gjenbruk i tråd med sirkulærøkonomiske  prinsipper. Nå videreutvikler vi dette tilbudet med carbonZER0. For første gang kan kundene våre nå kompensere for CO₂-utslippene som stammer fra produksjonen, transporten, bruksfasen og slutten av livssyklusen til IT-utstyret de leaser.

Klimanøytral finansiering av IT-utstyr med carbonZER0

Sammen med tiltak for å unngå og redusere CO₂-utslipp er klimakompensasjon et viktig tiltak som gjør det mulig for bedrifter å drive virksomheten på en mer bærekraftig måte og gjøre en innsats for å redusere klimautslipp. Takket være oppgraderingen carbonZER0 kan kundene våre nå betale for å kompensere for alle CO₂-utslippene knyttet til IT-utstyret deres. Dette finansieringsalternativet er tilgjengelig globalt, og pengene brukes til å finansiere sertifiserte klimaprosjekter. Det månedlige leasingavdraget øker bare marginalt. Det koster for eksempel mindre enn én krone å gjøre en smarttelefon klimanøytral.

FEM GRUNNER TIL Å VELGE carbonZER0

Les mer i vår E-bok

Last ned e-bok 

                    

Utregning av CO2-utslipp

Kunden trenger ikke bruke ekstra tid eller innsats for å oppgradere til carbonZER0. Oppgraderingen inngår i en helhetlig pakke som gir kunden mulighet til å velge og styre klimaprosjektene sine. Det følger med anerkjente utslippssertifikater og sertifisert beregning av CO₂-utslipp i samsvar med Greenhouse Gas Protocol. Utregningen tar hensyn til både produksjon, transport og elektrisiteten som brukes i IT-utstyrets bruks- og avslutningsfase. Vi tar også forskjeller mellom forskjellige utstyrstyper og produsenter med i beregningen, ved å legge til et prosentbasert påslag.

Kompensering for CO2-utslipp

Når utregningen er gjort, blir eventuelle drivhusgasser som genereres utlignet gjennom direkte investeringer i prosjekter for å redusere klimaendringene. Gjennom carbonZER0 støtter CHG-MERIDIAN internasjonalt anerkjente prosjekter for å redusere klimaendringer sertifisert til den høyeste standarden, Gold Standard VER. Kunden mottar et sertifikat som bevis på de sparte CO₂-utslippene. Dette garanterer at besparelsene kun vil bli brukt til å kompensere for CO₂-utslipp én gang; de relaterte sertifikatene blir deretter trukket tilbake i de offisielle registrene.

Pågående klimaprosjekter

klimaneutrales IT Leasing Klimaprojekte

Kunder som velger carbonZER0 støtter prosjekter som er bevist å kompensere for utslipp, for eksempel ved å utvide fornybar energiproduksjon eller fremme bruken av mer energieffektive teknologier. Porteføljen spenner fra solenergiinstallasjoner og drikkevannssystemer til rettferdige mikrokreditter og vindturbiner. Videre kommer prosjektene lokalbefolkningen til gode ved å skape arbeidsplasser, forbedre infrastruktur og redusere helserisiko.

Våre prosjekter for å redusere klimaendringene sikrer bærekraftig utvikling på økonomisk, sosialt og miljømessig nivå i de respektive landene, basert på FNs 17 bærekraftsmål. For å bevise at kriterier oppfylles, blir prosjektene kontrollert og sertifisert i henhold til Gold Standard VER. Dette sikrer – og bekrefter jevnlig – at prosjektene er effektive i å bekjempe klimaendringer.

Oliver Schorer, medlem av styret CHG-MERIDIAN

"Våre kunder kan ganske enkelt legge til tjenesten i den eksisterende bestillingen uten ekstra problemer. Vi tar oss av alt for dem, inkludert utbetaling til sertifiserte klimaprosjekter"

Det er ingen vei utenom utslippsreduksjon

Både kunder og investorer har lenge forlangt bærekraftige løsninger, og ting som klimanøytral forretningsdrift og grønne IT-løsninger, som man tidligere kanskje bare tenkte på i ettertid, er nå ofte avgjørende for at virksomheten skal lykkes. Miljøvern har blitt et viktig mål i virksomhetenes strategidokumenter, og bærekraftig innkjøp  har blitt en moralsk plikt. Bærekraft og kampen mot klimaendringene har blitt svært viktige for bedrifter, både fra et miljøperspektiv og fra et sosialt og kommersielt perspektiv. carbonZER0 gir kundene våre en mulighet til både å styrke miljøprofilen sin ved å velge karbonnøytral IT-finansiering, og til å gjøre en virkelig positiv og transparent innsats for å redusere miljøavtrykket sitt.

Sirkulære IT-løsninger

Ressursmangel og klimaendringer er aktuelle problemstillinger over hele verden. Stadig flere tiltak innføres for å tilrettelegge for det grønne skiftet og overgangen til en sirkulær økonomi, men samfunnet i sin helhet har fortsatt langt igjen. For CHG-MERIDIAN har derimot prinsippene for en sirkulær økonomi vært en del av forretningsmodellen og selskapets DNA i flere tiår.

Les mere