SEARCH
REGION: NORWAY
Karbonnøytral leasing

Karbonnøytral med carbonZER0

Bærekraft har blitt en avgjørende markedsfaktor. Med carbonZER0 kan du nå sørge for at både produksjonen, transporten, bruksfasen og slutten av livssyklusen til IT-utstyret du har finansiert gjennom CHG-MERIDIAN er karbonnøytral.

En bedrifts PC-er, smarttelefoner og servere står for store mengder klimagassutslipp. Størsteparten av disse utslippene er CO₂ som slippes ut under produksjonen. Derfor har CHG-MERIDIAN i mer enn 40 år tatt seg av IT-utstyret til kunder ved slutten av livssyklusen  til utstyret, for å sikre profesjonell overhaling og bærekraftig gjenbruk i tråd med sirkulærøkonomiske  prinsipper. Nå videreutvikler vi dette tilbudet med carbonZER0. For første gang kan kundene våre nå kompensere for CO₂-utslippene som stammer fra produksjonen, transporten, bruksfasen og slutten av livssyklusen til IT-utstyret de leaser.

Klimanøytral finansiering av IT-utstyr med carbonZER0

Sammen med tiltak for å unngå og redusere CO₂-utslipp er klimakompensasjon et viktig tiltak som gjør det mulig for bedrifter å drive virksomheten på en mer bærekraftig måte og gjøre en innsats for å redusere klimautslipp. Takket være oppgraderingen carbonZER0 kan kundene våre nå betale for å kompensere for alle CO₂-utslippene knyttet til IT-utstyret deres. Dette finansieringsalternativet er tilgjengelig globalt, og pengene brukes til å finansiere sertifiserte klimaprosjekter. Det månedlige leasingavdraget øker bare marginalt. Det koster for eksempel mindre enn én krone å gjøre en smarttelefon klimanøytral.

FEM GRUNNER TIL Å VELGE carbonZER0

Les mer i vår E-bok

Last ned e-bok 

                    

Utregning av CO2-utslipp

Kunden trenger ikke bruke ekstra tid eller innsats for å oppgradere til carbonZER0. Oppgraderingen inngår i en helhetlig pakke som gir kunden mulighet til å velge og styre klimaprosjektene sine. Det følger med anerkjente utslippssertifikater og sertifisert beregning av CO₂-utslipp i samsvar med Greenhouse Gas Protocol. Utregningen tar hensyn til både produksjon, transport og elektrisiteten som brukes i IT-utstyrets bruks- og avslutningsfase. Vi tar også forskjeller mellom forskjellige utstyrstyper og produsenter med i beregningen, ved å legge til et prosentbasert påslag.

Kompensering for CO2-utslipp

Når utregningen er gjort, kan man kompensere for drivhusgassutslippene. Dette kan gjøres på forskjellige måter. Man kan enten kjøpe frivillige klimakvoter, eller investere direkte i klimaprosjekter. Det er selvsagt viktig å velge riktige prosjekter og å evaluere dem jevnlig.

Gjennom carbonZER0 støtter CHG-MERIDIAN internasjonalt anerkjente og sertifiserte klimaprosjekter. Alle disse prosjektene gjennomføres i tråd med retningslinjer for bærekraftig utvikling på områdene økonomi, sosial utvikling og miljø i det aktuelle landet, basert på FNs 17 bærekraftsmål.
Til gjengjeld får kunden et klimasertifikat som bevis på CO₂-utslippene man har spart inn. Sertifikatet garanterer at de innsparte utslippene kun brukes til å kompensere for CO₂-utslipp én gang, og aktuelle sertifikater arkiveres i ettertid i offisielle registre.

Pågående klimaprosjekter

klimaneutrales IT Leasing Klimaprojekte

Kunder som allerede har valgt carbonZER0-alternativet støtter blant annet et solenergiprosjekt nord i Namibia, som også omfatter helsetjenester og utviding av lokale skoler. I Sør-Sulawesi finansierer pengene fra karbonkompensasjonen et vindkraftprosjekt i Jeneponto, og sør i Sri Lanka brukes inntekter fra carbon-ZER0 til å bygge et vannkraftverk som skal produsere karbonnøytral elektrisitet. Ettersom verdens skoger er blant jordens viktigste karbonsluk, støtter carbonZER0 også bevaringen av et skogsområde på 100 000 hektar i Madre de Dios i Peru. Dette prosjektet alene sparer i gjennomsnitt inn 660 000 tonn CO₂ i året. Klimaprosjektene våre oppfyller internasjonalt anerkjente standarder. For å bevise at kriteriene oppfylles, sjekkes og sertifiseres prosjektene i henhold til ordningene Gold Standard, Verified Carbon Standard (VCS), og Climate, Community and Biodiversity Standard (CCBS). På denne måten sikrer og bekrefter vi at prosjektene virkelig fører til reell utslippsreduksjon.

Oliver Schorer, medlem av styret CHG-MERIDIAN

"Våre kunder kan ganske enkelt legge til tjenesten i den eksisterende bestillingen uten ekstra problemer. Vi tar oss av alt for dem, inkludert utbetaling til sertifiserte klimaprosjekter"

Det er ingen vei utenom utslippsreduksjon

Både kunder og investorer har lenge forlangt bærekraftige løsninger, og ting som klimanøytral forretningsdrift og grønne IT-løsninger, som man tidligere kanskje bare tenkte på i ettertid, er nå ofte avgjørende for at virksomheten skal lykkes. Miljøvern har blitt et viktig mål i virksomhetenes strategidokumenter, og bærekraftig innkjøp  har blitt en moralsk plikt. Bærekraft og kampen mot klimaendringene har blitt svært viktige for bedrifter, både fra et miljøperspektiv og fra et sosialt og kommersielt perspektiv. carbonZER0 gir kundene våre en mulighet til både å styrke miljøprofilen sin ved å velge karbonnøytral IT-finansiering, og til å gjøre en virkelig positiv og transparent innsats for å redusere miljøavtrykket sitt.

Sirkulære IT-løsninger

Ressursmangel og klimaendringer er aktuelle problemstillinger over hele verden. Stadig flere tiltak innføres for å tilrettelegge for det grønne skiftet og overgangen til en sirkulær økonomi, men samfunnet i sin helhet har fortsatt langt igjen. For CHG-MERIDIAN har derimot prinsippene for en sirkulær økonomi vært en del av forretningsmodellen og selskapets DNA i flere tiår.

Les mere