SEARCH
REGION: NORWAY
EN
NO
VI HJELPER DEG MED GJENBRUK OG VIDERESALG

SAMMEN SKAPER VI EN MER BÆREKRAFTIG VERDIKJEDE

Det brukte IT-utstyret ditt kan være verdifullt for mange. Leverer du det til oss, sørger vi for at noen andre kan få nytte av det – og at du får mer igjen for investeringen din.

VÅRE MILJØLØFTER:

 • 98 % av enhetene vi samler inn etter endt leasingperiode, får et nytt liv.
 • Enhetene som ikke kan gjenbrukes, resirkuleres slik at ressursene ivaretas.
 • For å minimere CO2-avtrykket vårt i verdikjeden bruker vi fornybare energikilder.

 

Vår miljøvisjon:

Alltid bedre miljøarbeid gjennom kontinuerlig forbedring og forebygging

SIRKULÆR ØKONOMI – en fremtidsrettet teknologiløsning for bedrifter

Livsyklusmodellen vår skaper ikke bare merverdi for deg, men utgjør også en vesentlig forskjell for miljøet. Med en sirkulær tilnærming til anskaffelse og avhending av utstyr, sørger vi for at produktene får lengre levetid og kan brukes videre i andre markeder. Og fordi vi har lang og bred erfaring med gjenbruk og videresalg, vet vi hva som skal til for å skape de beste resultatene for både deg og miljøet. 

Sirkulære anskaffelser

Les mer om Difi, Direktoratet for forvaltning og ikt, sin veiledning for sirkulære anskaffelser.

HVA MENER VI MED EN SIRKULÆR ØKONOMI?

For å få bukt med «bruk og kast»-mentaliteten vil vi bidra til at produkter og utstyr får en så lang levetid som mulig. Når vi inngår en leasingavtale med deg, planlegger vi derfor også for innsamling, oppgradering og videresalg av utstyret, slik at det kan gjenbrukes av noen andre i fremtiden – og noen andre etter det igjen. På den måten kan vi sammen bidra til å kutte unødvendig ressursbruk og samtidig redusere kostnader. 

HVA ER FORDELENE MED SIRKULÆR ØKONOMI?

 • Reduserer unødvendig ressursbruk
 • Åpner for å kutte store kostnader
 • Etterlater et mindre klimaavtrykk
 • Reduserer avfall
 • Inspirerer flere til en mer bærekraftig forretningspraksis
 • Skaper flere arbeidsplasser
 • Hjelper flere med å få tilgang til moderne IT-utstyr

AVHENDING, GJENBRUK, RESIRKULERING OG SLETTING

Gjennom 40 år har vi forbedret prosessene våre og utvidet nettverk vårt for å kunne gi deg de mest effektive og lønnsømme løsninger på markedet. De kan i grove trekk deles inn i fire hovedkategorier:

AVHENDING OG UTRULLING

Alt du trenger å gjøre, er å oppgi en dato for når du vil ha oss på besøk. Da tar vi med oss alt det brukte utstyret ditt og frakter det trygt til teknologi- og servicesenteret vårt. Vil du ha på plass nytt utstyr samme dag, sikrer vi at du får en sømløs overgang mellom avhending og utrulling.

GJENBRUK OG VIDERESALG

Fordi vi er en av Europas største distributører av brukt IT-utstyr, er vi også i en unik posisjon til å hjelpe deg med å få mest mulig igjen for teknologiinvesteringene dine. Erfaringen vår og det internasjonale nettverket vårt gjør at vi kan finne de aller mest lønnsomme løsningene for deg.

RESIRKULERING

Vi sorterer ut alt utstyr som ikke kan gjenbrukes, og sørger for at det blir resirkulert på en miljøvennlig måte som er i tråd med WEEE-direktiver. 

SIKKER SLETTING AV DATA

Vi tilpasser måten vi sletter data på, etter kravene og behovene i din bedrift. Programvaren vi bruker, er godkjent av National Cyber ​​Security Center (NCSC) og BSI, og alle metodene vi bruker, er sertifiserte.

Når du leverer utstyret ditt til videresalg og gjenbruk hos oss, sørger vi for at prosessen går sømløst, så du kan fortsette å ha fullt fokus på kjernevirksomheten din.

LAST NED

 • CHG-MERIDIAN - Green Technology Remarketing.pdf

  pdf, 913 KB

LES MER

Få mer informasjon om våre livssyklusløsninger
AUTOMATED ERASURE WITH HIGH PROCESS RELIABILITY

eraSURE®: CERTIFIED DATA ERASURE

With our two Technology and Service Centres in Gross-Gerau and Skien alongside our local partner in the UK we can provide fully certified data erasure solutions that offer a high level of process reliability

Les mer