SEARCH
REGION: NORWAY
EN
NO
TESMA

DEN ENKLE MÅTEN Å BRUKE TEKNOLOGI PÅ

Ved hjelp av vår ekspertise innen teknologilivssykluser håndterer vi alt slags utstyr, fra smarttelefoner og bærbare datamaskiner til helseteknologi og gaffeltrucker. tesma er plattformen der vi implementerer våre tilpassede forretningskonsepter, noe som holder kostnader og administrativt arbeid på et minimum. Og ikke minst blir arbeidet mer fornøyelig, da mange prosesser er enkle, papirløse og praktiske.

FULLSTENDIG ÅPENHET GIR BEDRE BESLUTNINGER

Hvor mange ressurser finnes på anlegget i Brussel? Hvilke betalingsstrømmer finnes? Hva er brukskapasiteten til enheter i markedsføringsavdelingen, og når vil avdelingen trenge nye bærbare datamaskiner? tesma samler automatisk kommersielle og tekniske data for å besvare denne typen spørsmål og samtidig sikre fullstendig åpenhet i alle fasene av ressursens livssyklus. Dette muliggjør fleksibel administrasjon, presis økonomisk kontroll og enkel rapportering – fra planlegging og utrulling til ressursretur og sikker sletting av data.

DATA SOM DRIVER PROSESSER

En annen fordel med tesma er den stadig økende evnen til å koble til og dele data med andre systemer, noe som tilrettelegger for en mer informativ analyse og mer effektive, datadrevne tiltak. Forhåndsdefinerte visninger gir raske svar på vanlige spørsmål knyttet til f.eks. leieperioder, porteføljestruktur, kostnadstrender og antall nye mottatte ressurser.

GJØR ARBEIDET ENKLERE

tesma gir en brukeropplevelse som er enkel, reduserer arbeidsmengden og frigjør tid til viktigere oppgaver. Et intuitivt brukergrensesnitt, ryddige dashbord og sømløse arbeidsflyter gjør det enkelt å starte automatiserte prosesser gjennom hele livssyklusen. Det har aldri vært enklere å administrere gjentakende oppgaver. Dette reduserer prosesskostnadene og risikoen for menneskelige feil. Og det gjør jobben mer fornøyelig.

ÅPEN FOR FREMTIDEN

tesma er en åpen plattform. Åpen når det gjelder samarbeidsintegrering av ulike parter i en prosess, f.eks. tjenesteleverandører, produsenter og partnere. Og når det gjelder integrering av brukere, som nå enkelt kan utføre en rekke oppgaver selv, f.eks. valg av enheter, bestillinger og returer.

Dataene våre er også åpne. Du kan se og bruke dem i vårt system eller i ditt eget. Sist, men ikke minst, er tesma-plattformen helt åpen for fremtiden. Den kan tilpasse seg skiftende omstendigheter, og den modulære API-baserte arkitekturen kan utvides etter behov når som helst.

ET SAMARBEID MED TESMA – GJØR OPPGAVER I HVERDAGEN ENKLERE

tesma gjør teknologiadministrasjon enklere – fra strategisk planlegging til innkjøp, økonomisk kontroll og administrasjon av IT og andre ressurser. Fullstendig åpenhet bidrar til beslutningstaking, mens mer effektive tiltak sparer tid og penger. Mange oppgaver blir enklere, mer praktiske og mer intuitive.

Hvordan fungerer det i praksis? For eksempel som dette:

MERVERDI PÅ TVERS AV MANGE AVDELINGER

tesma gjør det enklere å administrere teknologi. Og det gjør jobben mer fornøyelig. Vil du vite hvordan det føles? Her er noen eksempler.

RESSURSFORVALTNING

INNKJØP

ØKONOMISK KONTROLL

STRATEGISK ADMINISTRASJON

TA KONTAKT MED OSS!

Vi forklarer gjerne de andre fordelene du kan oppnå ved å bruke tesma til å håndtere komplekse teknologier.

CHG-MERIDIAN Norway AS