SEARCH
REGION: NORWAY
EN
NO
Industriell teknologi og budsjettstyring

Hvordan kombinere investeringer i teknologi med positiv kontantstrøm: en strategisk tilnærming

Innenfor industriell teknologi er bruksbaserte betalingsmodeller, som betaling per bruk eller betal etter inntjening, smarte konsepter som ivaretar fleksibilitet og lav risiko. Se hvordan vi kan utarbeide en skreddersydd løsning for deg.

Vi tilbyr smarte modeller for finansiering og bruk av teknologi, som gir deg økt fleksibilitet og optimaliserer budsjettet.

For å vokse må du investere strategisk i teknologi som støtter virksomheten. Volatile markeder, varierende etterspørsel og ekstremt dynamiske forsyningskjeder gjør det imidlertid vanskelig å beregne de nødvendige midlene og redusere risikoen ved anskaffelse av utstyr. Hvordan kan du finansiere det tekniske utstyret du trenger, uten å tape likviditet eller overinvestere? Dette er spørsmål som bør besvares av pålitelige eksperter som forstår virksomheten.

La oss se nærmere på tallene

Forutsigbar avkastning

65 %

av tyske selskaper sier at forutsigbar avkastning på innleid utstyr er et viktig argument i favør av leasing. - Kantar (2020)

Leasing av produksjonsmaskiner

25 %

av nye leasingavtaler i Tyskland er for produksjonsmaskiner, med en økning på 7 % i 2022. -BDL (2022)

Økning av investeringene

24 %

av tyske industribedrifter planlegger å øke investeringene i de kommende månedene. - Statista (2023)

Oppgrader utstyret uten å risikere økonomiske problemer

CHG-MERIDIAN kan hjelpe deg, enten du vil innføre innovativ teknologi eller må fornye en utdatert utstyrspark. De intelligente løsningene våre for finansiering og bruk kombinerer fremtidige investeringer, positiv kontantstrøm og kostnadsreduksjoner på en sømløs måte. For å gjøre dette samarbeider vi med deg for å identifisere investeringskravene, den planlagte bruksadferden og budsjettet du disponerer. Dette fungerer som utgangspunkt når vi utvikler en finansieringsløsning som lar deg virkeliggjøre planene umiddelbart – uten dyre lån eller faste rater.

Bruksbaserte betalingsmodeller, som betaling per bruk eller i takt med inntjeningen, er smarte konsepter som ivaretar fleksibilitet og lav risiko. Det er fordi de bygger på bruken av utstyret (betaling per bruk) eller inntektene du genererer ved hjelp av dem (betaling i takt med inntjeningen). Dere betaler med andre ord etter hvor mye du faktisk bruker eller tjener på det finansierte utstyret.

Med hjelp fra de økonomisk og teknisk erfarne fagfolkene våre kan du både investere på en måte som ivaretar likviditeten, og redusere kostnadene. Se hvordan du kan optimalisere budsjettet på den smarte måten – med eksperthjelp fra CHG-MERIDIAN.

Dette kan CHG-MERIDIAN gi deg:

LIKVIDITETSBESKYTTELSE
  • ingen høye førstegangsinvesteringer
  • kostnader fordelt over hele bruksperioden
  • mer fleksibel budsjettering og økonomisk handlingsrom
  • minimalisering av risiko
PLANLEGGINGSSIKKERHET
  • harmonisering av finansstrømmer
  • enklere planlegging
SKALERBARHET
  • etterspørselsbasert bruk av ressurser
FLEKSIBEL FINANSIERING
  • mulighet til å reagere på endringer i markedet og justere forbruket
REDUSERT TOTALKOSTNAD
  • bruke i stedet for å eie
  • reduserte totale eierkostnader
Suksesshistorier

British American Tobacco: outsourcing av salgsautomater

Se hvordan vi ga det sveitsiske datterselskapet til British American Tobacco logistisk og økonomisk hjelp.

Les mer
– Det var tidkrevende å administrere alle salgsautomatene. Vi måtte bruke administrasjonstid på driftsoppgaver som ikke er en del av kjernevirksomheten vår. CHG-MERIDIAN satte opp en effektivt administrert park med salgsautomater, så vi har fått mer tid til det vi er best på.
Zoltan Hutkai, Corporate Finance Manager at British American Tobacco Switzerland
100 % oversikt gjør det mulig å ta bedre beslutninger

TESMA

TESMA-plattformen integrerer kommersiell og teknisk data sømløst, enten du skal administrere utstyr på tvers av flere avdelinger, spore betalingsstrømmer, optimalisere utnyttelsen av utstyr eller tilpasse virksomheten etter nye krav. Informasjon i sanntid og full oversikt gjennom hele livssyklusen til utstyret gir fleksibel administrasjon, presis økonomistyring og forenklet rapportering. TESMA strømlinjeformer hver enkelt fase, fra innledende planlegging og utrulling til innsamling av utstyr og sletting av data.
Til TESMA

Se flere kundeoppdrag

Kundene våre står overfor svært ulike utfordringer. Likevel kan vi identifisere vanlige problemstillinger som gjelder mange kunder, og har samlet disse i en overordnet beskrivelse. Kanskje du vil finne din egen virksomhetens ønsker og behov der?

ADMINISTRER DEN INDUSTRIELLE UTSTYRSPARKEN MER EFFEKTIVT

Større produktivitet og lavere kostnader: Et standardisert og oversiktlig konsept for industriell utstyrspark og smart forvaltning av anlegg og verdier kan gi betydelig effektivisering.

LES MER 

FÅ KONTROLL PÅ IT-RESSURSENE OVER LANDEGRENSENE

Hvordan kan du på en enkel måte holde oversikten over IT-ressursene og strømlinjeforme anskaffelsesprosessene for å oppnå fleksibilitet og full kontroll? Ved å samarbeide med oss.

LES MER 

BÆREKRAFT SOM EN DEL AV IT-STRATEGIEN

Klimaendringer, miljøhensyn og ressursknapphet er viktige problemstillinger i en verden i endring. Vi har et felles ansvar for å arbeide for bærekraft. Se hvordan virksomhetens IT-strategi kan bidra.

LES MER 

Ta kontakt med oss

Vil du ha et gratis og uforpliktende råd? Ta kontakt med oss for å høre mer om hvordan du kan dra nytte av vår ekspertise.

Kontakt oss

Vi er alltid klare til høre hva du har på hjertet: Du kan bare ringe eller sende en e-post.
Kontakt oss