SEARCH
REGION: NORWAY
EN
NO
Effektive IT-anskaffelser

Administrer IT-anskaffelser på en internasjonal skala

Hvordan kan du på en enkel måte holde oversikten over IT-ressursene og strømlinjeforme anskaffelsesprosessene for å oppnå fleksibilitet og full kontroll? Ved å samarbeide med oss.

Oversikt gir høyere effektivitet

Hvis virksomheten administrerer et omfattende og variert IT-landskap på tvers av avdelinger og landegrenser, kan du stå overfor flere utfordringer når det gjelder å holde kontroll på IT-ressursene.

Har du for eksempel full oversikt over selskapets IT-utstyr og livssykluskostnadene for utstyret? Er anskaffelsesprosessene for komplekse, og mangler de internasjonal standardisering? Automatisering er nøkkelen til å holde kontroll på IT-anskaffelser. CHG-MERIDIAN tilbyr løsninger på utfordringene dine i forbindelse med forvaltning av anlegg og verdier.

Systemet vårt for IT-forvaltning, tesma, gir deg en omfattende oversikt over det internasjonale IT-landskapet med et tastetrykk og effektiviserer IT-anskaffelsene med digitaliserte og automatiserte prosesser. Hvis dette høres interessant ut, er det bare å lese videre.

La oss se nærmere på tallene:

Økende budsjetter

56 %

av virksomhetene oppgir at oppgradering av foreldet IT-infrastruktur er en hovedårsak til budsjettøkninger.
- Spiceworks Ziff Davis

Fallgruvene ved manuell sporing

$ 50000

er det årlige beløpet som et selskap verdt 2 millioner bruker på å spore utstyr ved hjelp av regneark.
- Atlassian

Stadige endringer og økende kompleksitet

90 %

av selskapene er enige i at de raskt omskiftende forretningsmessige, regulatoriske og teknologiske forutsetningene gjør det vanskeligere å forbedre modenheten i IT-forvaltningen.
- Deloitte (2021)

Full oversikt: forbedret oversikt i IT-miljøet

Få en omfattende oversikt over utstyret og kostnadene forbundet med det, slik at du kan forbedre anskaffelsesprosessen. Systemet vårt for IT-forvaltning, tesma, kombinerer oversikt og effektivitet. Det gir full oversikt over utstyrsparken og kostnadsstrukturen og sørger for at du alltid er informert.

tesma effektiviserer også IT-anskaffelsesprosessene gjennom automatisering av alt fra bestilling av nytt utstyr til vedlikehold, service og retur av utstyret ved utløpet av produktets levetid. Det er en sentralisert, digital og internasjonal løsning, eksklusivt fra CHG-MERIDIAN.

Dette kan TESMA gi deg:

PÅLITELIG BESLUTNINGSGRUNNLAG

Enkel visualisering av data på tvers av hele utstyrsparken gir forståelige rapporter. Digitaliserte og automatiserte prosesser for godkjenning, utrulling, uønskede hendelser og teknologioppdateringer gjør det enkelt å hente data.

DIGITALISERTE, STANDARDISERTE BESTILLINGSPROSESSER

Spar tid og manuelle ressurser på enklere anskaffelse av teknologi. Få bedre ordrebehandling og færre potensielle feilkilder.

INTERNASJONALT STANDARDISERTE ANSKAFFELSER

Vi hjelper deg med å overholde strenge internasjonale lover og forskrifter. Resultatet er redusert kompleksitet og risiko på internasjonalt nivå.

TYDELIG KOSTNADSFORDELING OG -STRUKTUR

Få en omfattende oversikt over fakturerings- og kontraktsvilkår, og fordel kostnader på tvers av virksomheten. Mål og administrer investeringer på tvers av kostnadssteder, forretningsenheter, land eller regioner.

Suksesshistorier

Se hvordan Panasonic-konsernet har kontroll over IT-ressursene sine med tesma

Les mer
"CHG-MERIDIAN gir oss svært omfattende støtte gjennom hele livssyklusen til teknologien, fra råd og anskaffelse til utløp av leasingperioden og sletting av data. Det har gitt oss en merkbar økning av produktiviteten og lønnsomheten. For oss er dette et godt og tett samarbeid."
ULF KÜTEMEYER, SENIOR MANAGER CONTRACTING & PROCUREMENT PISCEU
100 % oversikt gjør det mulig å ta bedre beslutninger

tesma

tesma-plattformen integrerer kommersielle og tekniske data sømløst, enten du skal administrere utstyr på tvers av flere avdelinger, spore betalingsstrømmer, optimalisere utnyttelsen av utstyr eller tilpasse virksomheten etter nye krav. Informasjon i sanntid og full transparens gjennom hele livssyklusen til utstyret gir fleksibel administrasjon, presis økonomistyring og forenklet rapportering. tesma strømlinjeformer hver enkelt fase, fra innledende planlegging og utrulling til innsamling av utstyr og sletting av data.
Til tesma

Se flere kundeoppdrag

Kundene våre står overfor svært ulike utfordringer. Likevel kan vi identifisere vanlige problemstillinger som gjelder mange kunder, og har samlet disse i en overordnet beskrivelse. Kanskje du vil finne din egen virksomhetens ønsker og behov der?

FÅ MER UT AV IT-BUDSJETTET OG BETAL BARE FOR DET DERE TRENGER

Unngå å binde opp kapital når du investerer i den nyeste teknologien, og få fordelene med en forutsigbar kontantstrøm som gir bedre budsjettstyring.

LES MER 

OPTIMALISERT IT-DRIFT: FRIGJØR TID TIL KJERNEOPPGAVENE

Bruker de viktigste IT-medarbeiderne tid på oppgaver med lav verdi, der de prøver å vedlikeholde og administrere et aldrende IT-landskap?

LES MER 

BÆREKRAFT SOM EN DEL AV IT-STRATEGIEN

Klimaendringer, miljøhensyn og ressursknapphet er viktige problemstillinger i en verden i endring. Vi har et felles ansvar for å arbeide for bærekraft. Se hvordan virksomhetens IT-strategi kan bidra.

LES MER 

Ta kontakt med oss

Vil du ha et gratis og uforpliktende råd? Ta kontakt med oss for å høre mer om hvordan du kan dra nytte av vår ekspertise.

Kontakt oss

Vi er alltid klare til høre hva du har på hjertet: Du kan bare ringe eller sende en e-post.
Kontakt oss