SEARCH
REGION: NORWAY
EN
NO
DIGITAL ARBEIDSPLASS

En digital arbeidsplass krever en helhetlig tankegang

Den digitale arbeidsplassen gir vesentlig mer frihet og tilfredshet for ansatte: de er mindre begrenset når det gjelder når og hvor de jobber, og er ikke lenger knyttet til permanent installerte enheter, for eksempel stasjonære arbeidsstasjoner. I stedet har de alltid tilgang til den nyeste teknologien, som er skreddersydd for deres individuelle behov. CHG-MERIDIAN sine løsninger gjør dette mulig.

ØK PRODUKTIVITETEN MED EN DIGITAL ARBEIDSPLASS

Enhetene man jobber på er bare noen av mange byggeklosser i prosessen med digital transformasjon. For at den digitale arbeidsplassen skal fungere optimalt, må den digitale arbeidsplass alltid være tilgjengelig, brukere kunne aksessere sine data og applikasjoner.

Lær mer om vår 360 ° livssyklusmodell og tjenestene vi tilbyr:

Man in a shirt holding a tablet

Et selvstendig konsept

Konkret betyr dette at vår ende-til-ende-løsning huker av alle boksene både på den teknologiske og den økonomiske fronten. Med vår erfaring er vi i stand til å lage et skreddersydd business case for et tilpasset forretningskonsept. I stedet for å være låst av en leverandør og dermed knytte seg til bestemte enheter og prismodeller, vil våre kunder ha maksimal frihet takket være vår uavhengighet fra banker og produsenter.

"Fra et organisatorisk, kommersielt, teknologisk og menneskelig perspektiv vil den digitale arbeidsplassen lykkes hvis alle områder blir tatt i betraktning og prosesser og løsninger er tilpasset hva ansatte og bedrifter virkelig trenger. La oss ta deg med på denne reisen. ”

Lukas Wojoczek, Digital Workplace Sales hos CHG-MERIDIAN

MER FRIHET = MER MOTIVASJON FOR ANSATTE

I vår løsning hjelper vi til med å motivere dine ansatte ved å involvere dem i anskaffelse av utstyr. Et overblikk over de viktigste fordelene for ansatte:

 • Ansatte kan velge egne enheter
 • Mulighet for oppgradering ved å gi eget økonomisk bidrag
 • Personlig bruk er tillatt
 • Beskyttelse av selskapsdata
 • Skill mellom forretningsdata og private data
 • Sertifisert datasletting ved slutten av leieavtalen
 • Fullstendig behandling via selvbetjeningsportal i TESMA®

ÅPENHET ER NØKKELEN TIL OPTIMALISERING FOR ANSATTE

Et overblikk over de viktigste fordelene for HR:

 • Skaper insentiver og øker arbeidsgivers attraktivitet
 • Aktiverer privat bruk av mobile enheter
 • Fleksibel og enkel utveksling av enheter
 • Muliggjør digitalisering av kontrakter

 

Et overblikk over de viktigste fordelene for IT:

 • Mindre arbeid for interne ressurser
 • Rask respons på endrede krav
 • Beskyttelse ved sletting av sertifikater ved slutten av leieavtalen
 • Åpenhet takket være vanlig rapportering
FAKTA OG TALL

ØKT PRODUKTIVITET:

25 %

økning i ansattes produktivitet og motivasjon ved å jobbe uavhengig av lokasjon

REDUSERTE DRIFTSKOSTNADENE:

20 %

besparelser gjennom konsolidering og standardisering av prosesser, restverdiberegninger og kostnadsbevisstgjøring

ØKT SMIDIHET:

75 %

kortere distribusjonstider gjennom selvbetjeningsmodeller og automatisering