SEARCH
REGION: NORWAY
INDUSTRIELL TEKNOLOGI

LAGER OG LOGISTIKK

Har bedriften mange ulike lagermaskiner? På flere steder eller kanskje til og med i flere land? Vi tilbyr skreddersydde løsninger for finansiering og administrasjon av alle typer teknisk utstyr, uansett produsent. Fordelene for deg er administrasjonsprosesser basert på en Lean-tankegang, et høyere fleksibilitetsnivå og ikke minst – lavere kostnader.

Administrasjon av lagermaskiner

Trucker, kraner og pallemaskiner – logistikkvirksomhet er ressurskrevende og det tekniske utstyret kommer ofte fra ulike leverandører. Slitasjen varierer ofte kraftig blant ulike typer maskiner og dermed også utstyrets levetid. Om bedriften i tillegg har virksomhet i flere land, kan det være vanskelig å ha full kontroll på det tekniske utstyret og alle tilhørende serviceavtaler og lignende. 

Skreddersydde logistikkløsninger …

Våre industrikonsulenter har mange års erfaring med å analysere logistikkprosesser og finne potensielle innsparinger. Hvilke prosesser trenger du hjelp med? I hvilke land? Hva slags utstyr trenger du? På hvilke betingelser? Hvilken serviceleverandør ønsker du å bruke? Hvilke prosesser kan effektiviseres gjennom standardisering? Med utgangspunkt i disse spørsmålene finner vi en optimal løsning og samler alt i én eneste leasingavtale med forutsigbare betalingsbetingelser, helt uavhengig av produsenter og banker. 

... også for internasjonale bedrifter

Driver du virksomhet i flere land eller kanskje også flere verdensdeler? CHG-MERIDIAN har kontorer i 27 land, som gjør at vi alltid er lett tilgjengelig. Vi tilpasser alle avtaler etter lokale skattelover og andre forskrifter, men det som virkelig betyr noe for lønnsomheten forblir det samme – de generelle vilkårene i rammeavtalen. 

Fleksibel kontraktlogistikk

Arbeider du med kontraktlogistikk? Da vet du hvor krevende det kan være å tilpasse de tekniske ressursene etter leveringsvolum. Vi kan hjelpe deg med dette ved å samkjøre kontraktsperioden med utstyrets levetid. Vi overvåker dessuten eierkostnadene kontinuerlig, samtidig som vi tilbyr maksimal fleksibilitet fra innkjøp til remarketing.
Om en av dine kunder forlenger kontrakten, kan du forlenge leasingperioden for utstyret med et justert avdrag. Skulle du ønske en mer fleksibel finansiering av eksisterende utstyr, kan utstyret innlemmes i leasingavtalen gjennom salg og tilbakeleie-modellen vår. Vanligvis kan vi tilby svært fleksible vilkår for leasingbetalinger, som i stor grad bidrar til å beskytte likviditeten også i et ustabilt marked.

Riktig allokering av alle kostnader

Vet du hvilke maskiner og kjøretøy som er i bruk akkurat nå og på hvilke anlegg? Av hvilke produsenter? Eller om kostnadene for service og vedlikehold har endret seg? Med administrasjonssystemet TESMA® har du alltid denne informasjonen lett tilgjengelig. Verktøyet gir deg full oversikt over teknisk og økonomisk data i sanntid med alle kostnader allokert til rett sted.

Dette gir deg full kontroll på alt teknisk utstyr – på alle anlegg i alle land – og hjelper deg med å effektivisere ressursbruken og redusere kostnadene. 

Les mer

For mer informasjon om de kundetilpassede tjenestene våre, klikk her.
INDUSTRIELL TEKNOLOGI

FLEKSIBEL FINANSIERING AV TEKNISKE INVESTERINGER I INDUSTRIEN

Vil du vite hvor du kan spare i flåteforvaltningen? Vil du optimalisere dine internasjonale logistikkprosesser? Leter du etter løsninger som lar deg styre produksjonen mer fleksibelt?

Les mer 
INDUSTRIELL TEKNOLOGI

MATERIALHÅNDTERING EFFEKTIVT

Vil du redusere materialhåndteringskostnadene? Optimalisere administrative prosesser? Har du en bedre oversikt over dine internasjonale flåter?

Les mer 
INDUSTRIELL TEKNOLOGI

PRODUKSJON OG MASKINER - MINDRE KOSTNADER Permanent

Vil du oppnå avkastning på investeringen fra den første enheten som ble produsert? Fleksibelt tilpasse produksjonen din til endringer i markedet? Redusere de totale kostnadene?

Les mer