SEARCH
REGION: NORWAY
EN
NO
Lifecycle management

Sørger for bærekraftige løsninger på IT-utstyret

CHG-MERIDIAN tar hånd om hele livssyklusen til IT-utstyret i din virksomhet, og tilbyr også enkle løsninger for karbonnøytralitet – det kan gi din bedrift flere konkurransefortrinn.

I mer enn 40 år har CHG-MERIDIAN tatt seg av hele livssyklusen til sine kunders IT-utstyr.

– Vi har alltid vært opptatt av å sikre at våre kunder har mulighet til å gjøre de investeringene de ønsker, samtidig som vi ved avslutningen av avtalen håndterer det brukte utstyret på en miljømessig og sikker måte, sier daglig leder i CHG-MERIDIAN Norway, Christian Vold.

Lavt klimaavtrykk til rimelig pris

CHG-MERIDIAN er rigget på en måte som gjør det mulig for din virksomhet å anskaffe det IT-utstyret dere ønsker.

– Ettersom vi jobber uavhengig av leverandører kan våre kunder velge akkurat de produktene de vil ha. Vi er heller ikke tilknyttet noen banker, så finansieringen kan gjøres uavhengig av eventuell kreditt virksomheten har i sin bank, forteller Vold.

CHG-MERIDIAN kan tilby en leasingavtale på utstyret som gjerne fører til en lavere totalpris enn kjøpskostnaden ville vært ved at de tar en risiko på utstyrets verdi etter endt avtaleperiode. Utgiftene vil periodiseres i terminbeløp.

Når utstyret skal skiftes ut tas dette tilbake, all data blir slettet og kunden får oversikt og rapporter på dette. Deretter tilbys utstyret til andre som kan ha nytte av det og sørger på den måten for at det får et lengre liv.

Gjenbruket gjør at klimaavtrykket tilknyttet investeringene gjerne blir lavere enn ved tradisjonelt kjøp.

– I tillegg tilbyr vi kunden et utstyrsforvaltningssystem (Asset management) slik at våre kunder kan ha god kontroll på utstyret, hvor det er, hvem som har det og kostnader tilknyttet dette, sier Vold.

Christian Vold, Daglig leder og VP Sales i CHG-MERIDIAN Norway
Christian Vold, Daglig leder og VP Sales i CHG-MERIDIAN Norway

“Vi har alltid vært opptatt av å sikre at våre kunder har mulighet til å gjøre de investeringene de ønsker, samtidig som vi ved avslutningen av avtalen håndterer det brukte utstyret på en miljømessig og sikker måte.”

Working hand in hand to achieve the highest data security

CHG-MERIDIAN tilbyr også enkle løsninger for karbonnøytralitet. Gjennom carbonZER0 kan din virksomhet sørge for at både produksjonen, transporten, bruksfasen og slutten av livssyklusen til IT-utstyr finansiert gjennom CHG-MERIDIAN Norway er karbonnøytral. Co2-utslippene fra hele livssyklusen til IT-utstyret kundene leaser, kompenseres for av CHG-MERIDIAN.

Basert på sertifiserte vurderinger av hvor store klimagassutslipp det er på investeringene, kompenseres dette gjennom kjøp av klimakvoter tilknyttet noen sertifiserte og bærekraftige prosjekter.

 – I dag er dette etterspurt i markedet, som stiller stadig høyere forventninger og krav til miljømessig riktige løsninger, sier Vold.

Added value through lifecycle management

The fact that the environmental benefits of reusing IT equipment are many times greater than those of recycling it is prompting more and more companies to consider end-of-lifecycle management. The team at Green Mountain fully appreciate that security and cost-efficiency are as much of a focus for customers as environmental protection is. “In most cases, old assets can generate revenue that can be reinvested in the purchase or leasing of new equipment and take pressure off the budget,” Johnsen says. “Our approach is to enable customers to recycle their decommissioned IT equipment in a way that is green, safe, and profitable in equal measure, and that follows the spirit of the circular economy.”

 

Jan-Thore Johnsen, Senior Technical Sales at CHG-MERIDIAN

“We enable our customers to recycle their decommissioned IT equipment in a way that is green, safe, and profitable in equal measure, and that follows the spirit of the circular economy.”

A successful partnership

nachhaltiges IT Lifecycle Management - Rechenzentrum von Green Mountain
Green Mountain's DC2 data center in Rujkan is in close proximity to several large hydroelectric power plants, ensuring an equally robust, cost-effective and environmentally friendly power supply.

For Green Mountain, one of the key factors in the success of its partnership with CHG-MERIDIAN, which was agreed in 2018, is the scalability of the joint service offering. The number of companies using the data center operator’s services continues to grow, while the IT equipment of many of Green Mountain’s customers is reaching the end of its lifecycle. “We are pleased to have found a partner who can grow with us and who fully understands our customers’ strict hardware and data management requirements,” Espeland says.

Johnsen is equally certain that there is considerable potential here: “Our services sit at the interface between the end and the beginning of an IT lifecycle. This is the ideal starting point to raise awareness of the benefits that comprehensive lifecycle management, as offered by us, can bring.”