Choose your region

or choose our
SEARCH
REGION: NORWAY
INDUSTRIELL TEKNOLOGI

VI GJØR DET ENKLERE Å INVESTERE I NY TEKNOLOGI

Enten bedriften din ønsker å ekspandere, øke kapasiteten eller legge om produksjonen, innebærer det gjerne flere store investeringskostnader som kan skape utfordringer i budsjettet. Vi hjelper deg med å finne fleksible løsninger som gjør at du kan fordele utgiftene dine og få mer igjen for pengene.

Vi hjelper deg med å minimere risikoen

Løsningene våre skreddersys etter deres behov og produksjonsvolum. Vi har lang erfaring med å utvikle tilpassede konsepter som hjelper kundene våre med å få bedre kontroll på kostnader og minimere risikoen.

Vi hjelper deg med å finne den riktige modellen for å finansiere utstyr og maskiner, slik at du slipper å bruke oppsparte midler når du skal investere i ny teknologi – og vi gir deg i tillegg tett oppfølging gjennom hele utstyrets livssyklus.

DU KAN LEASE ALT FRA VERKTØY TIL AVANSERTE ROBOTER

Du kan i hovedsak lease alt av maskiner og utstyr som kan skilles ut som en egen enhet og avskrives, og leieperioden bestemmes ut fra utstyrstypen og hva som passer best for deg.

Eksempler på utstyr som kan leases er drifts- og anleggsmaskiner, produksjonsutstyr, transportmidler og kontorutstyr.

 

INDUSTRIELL TEKNOLOGI

En unik kombinasjon av teknisk ekspertise med smart finansiering.

Oversiktlig og enkel flåtestyring

Vi kan installerer sensorer på utstyret, som sender data til administrasjonssystemet ditt. Her kan du analysere bruk, få automatiske skaderapporter, planlegge vedlikehold og måle batteritid. Dette sikrer effektiv flåtestyring og gjør det enklere for deg å optimalisere driften.

Sensorene hjelper oss også med å kartlegge livssyklusen til enhetene dine, slik at du får en avtale som både er mest mulig gunstig og sikrer deg full fleksibilitet ved utskiftning og oppgradering av utstyret.


 

LIVSSYKLUSMODELL

Tilpassede tjenester designet etter dine behov

Selv om hvert teknologiprosjekt er forskjellig, kan vi gjøre ting enklere for deg med en enkelt modellbasert metodikk: vår velprøvde tre-fase modell danner grunnlaget for våre tjenester gjennom hele livssyklusen til utstyret.
Leave lifecycle
TRE-FASE MODEL

REALISER PROSJEKTENE DINE

Vi hjelper deg med å finne den riktige modellen for å finansiere utstyr og maskiner, slik at du slipper å bruke oppsparte midler når du skal investere i ny teknologi – og vi gir deg i tillegg tett oppfølging gjennom hele utstyrets livssyklus.
svg_chg_lifecycle_with_textpath
PLANLEGGING OG IMPLEMENTERING

GOD PLANLEGGING ER NØKKELEN

Vi analyserer prosjektet nøye og gir deg grundig rådgivning, slik at du kan planlegge langsiktig.

RÅDGIVNING

ANALYSE OG PLANLEGGING

  • Analyse av arbeidsmiljø, individuell bruk og kostnadsbesparende planer
  • Analyse av verdien i det eksisterende utstyret
BRUK

VELFUNGERENDE OG OPPDATERT

Gjennom hele leasingperioden har du en fast kontaktperson som bistår med detaljert rådgivning om alle tekniske og kommersielle forhold, slik at du får mest mulig ut av alle ressurser.
End-of-life-Phase

ALTERNATIVER ETTER DINE BEHOV

På slutten av leieavtalen gir vi deg en rekke alternativer. Disse inkluderer muligheter som, en utvidelse av leien, kjøpe og beholde utstyret, returnere det for profesjonelle avhendingstjenester i tråd med bærekraftige prinsipper, eller en blanding av ovenstående.

ROLLBACK

END OF LIFE

  • Fair-play collection concepts
  • Replacement
  • Refurbishment
  • Remarketing
FINANSIERINGSTJENESTER OG TESMA®

OVERSIKT OG KONTROLL GJENNOM HELE LIVSSYKLUSEN

TESMA® er en applikasjon som gjør det enklere å se de kommersielle, økonomiske og tekniske aspektene i sammenheng. Databasen i TESMA® gir deg tilgang til all nødvendig informasjon i sanntid, slik at du alltid har full oversikt.

FINANSIERINGSLØSNINGER

LEASINGMODELL ETTER DINE BEHOV

  • Skreddersydde og fleksible finansieringsløsninger
  • Enkel budsjettering og regnskapsførsel

ADMINISTRASJONSSYSTEM

TESMA®

  • Teknisk informasjon: Enhetssporing, enhetsinformasjon og status
  • Økonomisk informasjon: Kontraktstyring, fakturering, budsjettplanlegging og rapporter

Vår sirkulære modell illustrerer hvordan CHG-MERIDIAN støtter deg i hver fase; før, under og når investeringsprosjektet er over.

RÅDGIVNING

Har du spørsmål om våre løsninger innen finansiering og administrering av maskiner og utstyr?

Vi hjelper deg realisere prosjektene dine.
Kontakt oss