Choose your region

or choose our
SEARCH
REGION: NORWAY
PC som en tjeneste

Miljøvennlig og stabilt med CHG-MERIDIAN og Visolit

Med strengere regler for datalagring- og behandling av persondata samt et behov for mer miljøeffektiv drift, landet Jensen & Co på løsningen "PC som en tjeneste" fra CHG-MERIDIAN i samarbeid Visolit da de skulle oppgradere sin IT-park.

Da Jensen & Co skulle flytte fra sine lokaler på Hagan til Lillestrøm i 2017, ønsket de samtidig å oppgradere IT-parken sin. Løsningen ble «PC som en tjeneste», der Jensen & Co har enhetene i tre år før de erstattes med nytt utstyr. 

Visolit er kontaktpunkt for håndtering av utstyr og garantisaker, og tester og oppdaterer alle PCene med riktig versjon av installerte programvare før de leveres ut. CHG-MERIDIAN har ansvaret for livssyklushåndteringen gjennom en leieavtale på produktene, håndtering av sletting av data og sørger for at PCene går til gjenbruk ved avtaleslutt.

– Vi er veldig godt fornøyd med den administrerte tjenesten så langt, sier Bjørkhaug.

LITE NEDETID OG STABIL DRIFT

Etter tre års bruk, rulles nye maskiner ut og gamle enheter hentes tilbake av CHG-MERIDIAN. Datainnholdet på enhetene blir slettet i henhold til regler for sikker sletting. Det som kan gjenbrukes, gjenbrukes – og det som ikke kan gjenbrukes, blir makulert og gjenvunnet. På denne måten sikres livssyklus for utstyret og nedetiden for brukerne reduseres.

– Vi har gode erfaringer med lite nedetid og stabil drift på leveransen. Forutsigbarhet for IT-parken og bruk er viktig for oss. Samtidig vil vi at brukt utstyr skal bli håndtert på en god og miljøbevisst måte, fortsetter Bjørkhaug.

Nye personvernregler (GDPR) har trådt i kraft med strengere regler for håndtering av persondata. En viktig fordel med livssyklusmodellen fra CHG-MERIDIAN i samarbeid med Visolit er at persondata som finnes på eksisterende og gammelt utsyr blir håndtert etter de nye personvernreglene.

Gjennom Visolit sine gode rutiner på håndtering av utstyret når det er i bruk og CHG-MERIDIAN sine prosesser for sikker datasletting på det utfasede utstyret, kan du som kunde være trygg på at din bedrifts persondata blir håndtert på en trygg måte.

– Vi dokumenterer også slettingen helt ned til serienummeret på utstyret, understreker kundekontakt i Visolit, Erlend Kræmer.

– Farlige materialer blir destruert på miljøvennlig måte. Kretskort, kobber fra ledninger, plast fra ledninger – alt blir håndtert i henhold til ISO 9001 og 14001. Faktisk er 94% av PCene i så god stand at de blir gjenbrukt, mens resten blir gjenvunnet med en gang. Dette sikrer en sirkulær økonomi og er dermed også bra for miljøet, sier daglig leder i CHG-MERIDIAN, Christian Vold.

Christian Vold presiserer at det er viktig at bedrifter ikke lar gammelt utstyr ligge og samle støv.

– Pass på at du får brukt restverdien på en god måte for deg som bedrift og for miljøet. Ta kontakt med oss om du vil vite mer om mulighetene for å bruke livssyklusmodellen hos deg.

Alle enheter har garanti og forsikringer i perioden og vi betaler kun for bruken av utstyret. Det er også miljøeffektivt, da enhetene gjenbrukes og eventuelt resirkuleres når nye enheter blir levert.
Helge Bjørkhaug, IT-Sjef i Jensen & Co

Fakta om EE-avfall i Norge

I dag blir 85% av EE-avfallet i Norge gjenvunnet og brukt til å lage nye produkter i stedet for å bruke nye råvarer. De fleste elektriske og elektroniske produkter inneholder helse- og miljøfarlige stoffer i varierende mengder. 

Høy levestandard, rask teknologisk utvikling og kortere levetid på produkter gjør at det elektriske og elektroniske avfallet (EE-avfall) er en av de raskest økende avfallsstrømmene i Norge. I EU er det forventet at det vil være mer enn 12 millioner tonn EE-avfall i 2020, og vi kan anta at Norge vil ha den samme utviklingen som EU. (Kilde: Miljostatus.no)

 

 

Om Jensen & Co

Jensen & Co er et familieselskap som ble grunnlagt i 1866, og som har en lang og stolt historie med å bidra til mat på norske spisebord. I dag har selskapet nærmere 50 medarbeidere, og er distributør av attraktive merkevarer til norsk dagligvarehandel.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss om du vil vite mer om mulighetene for å bruke livssyklusmodellen hos deg.

CHG-MERIDIAN Norway AS

Christian Vold

Vice President Sales Norway & Denmark

FINN UT MER

Andre løsninger som kan være interessante
Sirkulær økonomi

LIVSSYKLUSHÅNDTERING I PRAKSIS

For å forstå hvordan sirkulær økonomi med livssyklushåndtering fungerer i praksis, vil vi ta deg gjennom hele prosessen i en reell kundecase. Navnet til kunden er fiktivt. Vi kaller kunden «Sirkulær Økonomi Kunde», eller SØK.

Les mer 
MOBILTELEFONER

Lønnsomt og oversiktlig gjennom hele livsløpet

Vi vil hjelpe den under hele prosessen, fra anskaffelse til opphenting og sikker datassletting på utdaterte enheter.

Les mer 
Sirkulær økonomi

En fremtidsrettet IT-løsning for bedrifter

Det har aldri vært viktigere å bevare ressurser og bidra i arbeidet mot en bærekraftig verden. Sirkulær økonomi setter til side «lage, bruke, kast»-modellen og sørger for å ta i bruk ressursene så lenge som mulig.

Les mer