Choose your region

or choose our
SEARCH
REGION: NORWAY

Sirkulær økonomi

MED LIVSSYKLUSHÅNDTERING I PRAKSIS

For å forstå hvordan sirkulær økonomi med livssyklushåndtering fungerer i praksis, vil vi ta deg gjennom hele prosessen i en reell kundecase. Navnet til kunden er fiktivt. Vi kaller kunden «Sirkulær Økonomi Kunde», eller SØK.

SKREDDERSYDDE LØSNINGER TILPASSET "Sirkulær Økonomi Kunde" SINE BEHOV

Planlegging og implementering

CHG-MERIDIAN var i kontakt med SØK for første gang i 2013. SØK hadde flere utfordringer de ønsket å ta tak i. De hadde et kjøpsmønster der alle bærbare PC-er som ikke lenger virket, eller var for trege til å utføre tiltenkte oppgaver, ble byttet ut. Med 700 ansatte hadde SØK tyvetalls ulike PC-modeller som alle hadde forskjellige image og drivere. Da PC-ene ble gamle og trege, opplevde SØK mye nedetid, som skapte en del misnøye hos de ansatte. I tillegg hadde de ikke gode rutiner på hva som skulle gjøres med utstyret som ble byttet ut. SØK var bekymret for at data skulle komme på avveie og samlet derfor alle de utrangerte PC-ene på noen kontorer som etterhvert ble veldig fulle.

Etter at alle problemstillingene var gjort rede for, tok CHG-MERIDIAN raskt tak i problemet. Det første vi gjorde var å hente de utrangerte PC-ene som ikke hadde noe verdi for SØK, men som vi kunne gjøre underverker med. Vi hentet PC-ene i låsbare bur og fraktet dem til vårt teknologisenter, der vi slettet all data og utarbeidet rapporter som vi sendte til SØK. Neste steg var å analysere kostnadene forbundet med den teknologiske plattformen kunden benyttet seg av, kontra et nytt alternativ med livssyklushåndtering og sirkulær økonomi i fokus. Løsningen vi kom opp med innebar at SØK fikk levert og installert ferdig klargjorte enheter til en fast pris i måneden per bruker, alt inkludert. Da avtalens periode (tre år) var omme, hentet CHG-MERIDIAN utstyret, slettet all data og sørget for at utstyret ble sendt til gjenbruk. Dette sikret en sirkulær økonomi for enhetene til SØK.

Utstyrskontroll

For å alltid ha full kontroll over nytt og gammelt utstyr, hvor det befant seg og hva det kostet, benyttet SØK seg av vårt webbaserte Asset Management System TESMA. Systemet er enkelt å bruke og gir kunden finansiell og teknisk informasjon om utstyret i hele livssyklusen.

I dag har CHG-MERIDIAN omtrent 2000 kunder som benytter seg av systemet. Her administrerer vi mer enn 1 million enheter og registrerer over 500 aktive innlogginger hver eneste dag.

Rådgivning og bruk

Da SØK skulle erstatte de gamle enhetene, rådførte CHG-MERIDIAN kunden om hvilket utstyr som var best egnet for dem og hvordan returprosessen skulle se ut, slik at enhetene ble behandlet i henhold til perspektivet om sirkulær økonomi. Vi ga også anbefalinger om hvordan gå til anskaffelse av utstyret og hvordan man best mulig holder kontroll på både kostnader og teknologi de kommende årene. Da valg av nye enheter tilpasset SØKs behov og ønsker var tatt, ble utstyret klargjort og levert til kundens lokasjoner. Klargjøringen innebar mottak og kontroll der enhetene ble pakket ut og emballasjen resirkulert. Eventuelle enheter som hadde feil eller ikke virket, ble håndtert og erstattet. CHG-MERIDIAN satte deretter opp maskinene med riktig image, programvare og registrering.

Da nye maskiner ankom SØKs lokasjon, hentet vi eksisterende utstyr med låste skap og ankomstregisterte det i vårt senter for gjenbruk. Utstyret ble deretter vasket, data ble slettet og maskinene ble solgt i annenhåndsmarkedet, primært til kommuner i Norge. Utover å sikre en positiv miljøeffekt ved å gi utstyret et nytt og lengre liv, sørget også våre prosesser for å bidra til en positiv økonomisk konsekvens for SØK, da prisen for det eksisterende utstyret til kunde ble tilgodesett i form av et lavere månedlig beløp.  Da nye tre år var gått og avtaleperioden var over, ble nye maskiner utlevert og gamle hentet tilbake for sletting og gjenbruk. På denne måten fikk SØK maksimal bruk av enhetene i tillegg til å ha en driftssikker klientpark til enhver tid.

Livssyklus modell

Fra anskaffelse til utfasing

Se nærmere på løsningen til "Sirkulær Økonomi Kunde" gjennom vår tre fase mode.
Leave lifecycle
tre-fase model

Sirkulær økonomi i praksis

Vi tar deg gjennom alle fasene som viser hvilke løsninger som passet til kunden SØK
svg_chg_lifecycle_with_textpath
Planlegging og implementering

God planlegging er nøkkelen

SØK hadde flere utfordringer de ønsket å ta tak i. Gjennom analyse av dagens situasjon og flere møter kunne vi legge en god plan.

Analyse og planlegging

Analyse av SØK sine utfordringer

 • Ulike PC-modeller med forskjellige image og drivere
 • Mye nedetid på grunn av utdatert utstyr
 • Ingen rutiner på avhending av utdatert utstyr

Alternativer

 • Analysere kostnadene forbundet med den teknologiske plattformen kunden benyttet seg av, kontra et nytt alternativ med livssyklushåndtering og sirkulær økonomi i fokus

Anskaffelse

Anskaffelses prosess

 • Valg av utstyr som kunne standariserer ut fra hvilke arbeidsoppgaver som skulle utføres.
 • Riktig livssyklusplan basert på utstyrets levetid.
Bruk

Velfungerende og oppdatert IT-Park

Planlegging og administrasjon av utskiftningsprossesen når utstyret må oppdateres kan være utfordrende. Våre tjenester gjorde at SØK kan fokusere på den daglige driften.

Utrulling

Implementering

 • Valgt utstyr tilpasse SØK sitt behov og ønsker ble klargjort og levert til SØK sine lokasjoner med riktig image, programvare og registrerte disse i TESMA - Klar til bruk
 • Når nye maskiner ankom SØK sine lokasjoner, hentet vi eksisterende og utdaterte utstyr med våre låsbare skap på hjul.

Finansiell løsning

Management

 • Fast pris per måned over tre år
Avhending

Enkelt, miljøvennlig og sikkert

CHG-MERIDIAN sørget for at det brukte utstyret fikk nytt liv via gjenbruk, mens det ødelagte og utdaterte utstyret ble destruert og gjenvunnet på en miljøriktig og sikker måte. SØK fikk rapport på sikker datasletting og tall som kunne brukes i sin miljørapport

Avhending

Prosess

 • Alt utstyret ble nøye gjenomgått på Teknolologi og servicesenteret i forhold til ISO 9001 og 14001 standarder
 • Meste av det brukte utstyret fra SØK ble gjenbruk og solgt til kommuner og skoler i Norge
 • Utdatert og ødelagt utstyr ble destruert og gjennvunnet på en miljøriktig måte

Sikker datasletting

Prosess

 • Fjerning av identitet/sporbarhet
 • Sikker datasletting med NSM (nasjonal sikkerhetsmyngighet) godkjente metoder.

Dokumentasjon

Rapporter

 • Slettebevis per maskin som kan brukes til dokumentasjon på at all data er fjernet (GDPR)
 • Detaljert statusrapport på utstyret etter det hadde har gjennomgått en sjekk fra vårt teknologi- og service senter
 • En miljørapport som tok for seg hvor mye SØK sparte miljøet på sitt innleverte utstyr.

Bedre kontroll

Gjennom CHG-MERIDIAN sin webbaserte portal, TESMA fikk SØK totaloversikt over HW, avtaletider, finansiell informasjon, hvem som har hvilken enhet, når den ble anskaffet og hvor den er allokert. Slik kunne SØK enkelt ta ut rapporter for å se kostnader og hvordan de kunne budsjettere kommende periode

Les mer

Om andre saker som kan være interessante
Sirkulær økonomi

En fremtidsrettet IT-løsning for bedrifter

Det har aldri vært viktigere å bevare ressurser og bidra i arbeidet mot en bærekraftig verden. Sirkulær økonomi setter til side «lage, bruke, kast»-modellen og sørger for å ta i bruk ressursene så lenge som mulig.

Les mer 
Mobiltelefoner

Lønnsomt og oversiktlig gjennom hele livsløpet

Vi vil hjelpe den under hele prosessen, fra anskaffelse til opphenting og sikker datassletting på utdaterte enheter.

les mer 
PC som en tjeneste

Miljøvennlig og stabilt med CHG-MERIDIAN og Visolit

Med strengere regler for datalagring- og behandling av persondata samt et behov for mer miljøeffektiv drift, landet Jensen & Co på løsningen "PC som en tjeneste" fra CHG-MERIDIAN i samarbeid Visolit da de skulle oppgradere sin IT-park.

Les mer