Choose your region

or choose our
SEARCH
REGION: NORWAY
FORDI DET ER EN DEL AV OSS

Å TA ANSVAR

Vi ser på oss selv som en del av lokalsamfunnet. Derfor engasjerer vi oss også aktivt, og tar ansvaret vi har for å sikre en bedre fremtid på alvor. Vi lar oss hele tiden veilede av det kundene våre, våre ansatte og lokalbefolkningen forventer og ønsker av oss.

For mennesker og miljøet

Bærekraftig utvikling

BÆREKRAFTIG UTVIKLILNG

Rettferdighet er det grunnleggende prinsippet for både forretningsdriften vår og måten vi behandler hverandre på. Vi legger til rette for personlig utvikling for alle våre medarbeidere, samtidig som vi legger til rette for en mer bærekraftig ressursbruk i samfunnet. 

Det å ha fokus på fremtiden og samtidig etterleve grunnleggende verdier, er rett og slett helt logisk for oss. Derfor støtter CHG-MERIDIAN utvikling som er trygg, bærekraftig, innovativ og bra for både mennesker og miljø. Uansett hvor i verden vi opererer, er rettferdighet og integritet like viktig.  

Legger til rette for mer gjenbruk - sirkulær IT

Vårt mål er å gi et effektivt bidrag til bærekraftig utvikling og bevaring av naturressursene. For å nå dette målet utnytter vi kjernekompetansen vår innen innovativ teknologiledelse til å lage profesjonelle prosesser for innlevering og gjennomgang av IT-utstyr, så vi kan gi det lengre levetid.  

Fra våre egne teknologi og service sentre i Norge og Tyskland tar vi årlig imot over 500 000 IT-enheter til avhending og videresalg. Vi utvider stadig gjenbrukskonseptet vårt og tilbyr i tillegg dokumentasjon på at utfaset utstyr har blitt gjenbrukt og avhendet på en miljøvennlig og sosialt ansvarlig måte. 

man plugging a computer into a power socket

INTEGRITET I PRAKSIS

Integritet er grunnlaget for kulturen vår og utgangpunktet for veksten vår. Vi legger stor vekt på respekt og tillit, i tillegg til streng overholdelse av regler, i alt vi foretar oss. Vi forventer at alle våre samarbeidspartnere og kunder – i likhet med oss – adlyder gjeldende lover og følger rettferdig konkurransepraksis.  

Siden 2013 har det vært påbudt for alle CHG-MERIDIAN-ansatte over hele verden å følge retningslinjene i vår Code of Conduct-håndbok. Den gir veiledning i daglig adferd og tar sikte på å forhindre mislighold, og er derfor grunnleggende for vår fremtidige vekst. Nylig ble også CCO (Group Compliance Controlling) etablert som en ny avdeling, og siden har overordnet i avdelingen vært ansvarlig for vårt varslingssystem. Systemet gjør det mulig for samarbeidspartnere og kunder, så vel som ansatte, å rapportere brudd på retningslinjene våre anonymt.  

Vi fokuserer på bærekraft i alt vi gjør, til enhver tid. Denne holdningen danner et solid og trygt grunnlag for vår vekst og våre relasjoner med ansatte, kunder, samarbeidspartnere og samfunnet.

Les mer

Finn ut om hva vi gjør, bedriftens verdier og siste nytt.
TECHNOLOGY MANAGEMENT FOR YOUR COMPANY

Local roots, global range

Ready for global challenges: With local roots and forward-looking concepts for information technologies, industrial technologies, and healthcare technologies.

Les mer om våre avhendingsløsninger 
TRE ORD, ETT LØFTE

EFFICIENT TECHNOLOGY MANAGEMENT®

Uansett om bedriften din er stor, liten, offentlig eller privat, er CHG-MERIDIAN et smart valg når du vil få mer ut av de teknologiske investeringene dine. Vi hjelper allerede over 10 000 kunder med effektiv administrering av teknologi og IT.

les mer om oss