Choose your region

Eastern Europe
Northern Europe
Australia / New Zealand
or choose our
SEARCH
REGION: NORWAY
EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

CODE OF CONDUCT OG VARSLINGSSYSTEMER

CHG-MERIDIANs Code of Conduct beskriver de grunnleggende prinsippene i bedriftskulturen vår. Det forventes at alle CHG-MERIDIANs ansatte og samarbeidspartnere vil rapportere enhver eventuell overtredelse av disse.

VÅR CODE OF CONDUCT

I 2013 samlet CHG-MERIDIAN alle retningslinjer i selskapets Code of Conduct. Denne inneholder etiske retningslinjer og grunnleggende prinsipper for vår bedriftskultur – ikke bare for våre ansatte, men også for våre samarbeidspartnere og kunder.  

Vår Code of Conduct er utformet for å gi orientering og bidra til å forhindre upassende oppførsel. Retningslinjene som er beskrevet her gjelder for alle ansatte i CHG-MERIDIAN-gruppen. 

Begrepene som forklares i de etiske retningslinjene forener alle våre ansatte, uansett hvilket land de arbeider i. De er grunnlaget for vår økonomiske suksess, og skal fortsette å veilede oss i fremtiden også. Vi forventer at våre samarbeidspartnere skal handle og gjøre forretninger i henhold til lignende prinsipper. 

VÅRT VARSLINGSSYSTEM

CHG-MERIDIAN forventer at ansatte og samarbeidspartnere vil rapportere alle eventuelle brudd på retningslinjer de gjøres oppmerksomme på. Kontaktpersoner for slike rapporteringer er direktører, ledere, Chief Compliance Officer (CCO) samt et eksternt ombud.  

Vår oppførsel overfor hverandre er preget av respekt, tillit og toleranse. Vi håndterer derfor alle rapporteringer om mulige brudd strengt konfidensielt. Vi har tillit til at vårt system vil bli brukt ansvarlig og med integritet. 

En rapportering vil ikke bli klassifisert som et tillitsbrudd. Slike rapporteringer vil ikke føre til diskriminerende tiltak mot vedkommende som rapporterer, forutsatt at nøyaktighetene i hans eller hennes uttalelser ble rapportert i god tro. Varsleren forblir alltid anonym, med mindre varsleren uttrykkelig har gitt sitt samtykke.  

I tillegg til Group Regulatory Officer, er CHG-MERIDIANs ombud det sentrale og – overfor CHG-MERIDIAN – anonyme kontaktorganet i varslingssystemet. Advokatfirmaet Walder Wyss i Basel (Sveits) er tilgjengelig som nøytralt ombud.

Konfidensialitetsavtale mellom CHG-MERIDIAN og ombudet: 

  • Ombudet håndterer kun informasjon fra varslere som avslører identiteten sin til ombudet. 
  • Den opprinnelige årsaken til mistanke og tilhørende opplysninger overføres anonymt til CHG-MERIDIAN. 
  • Ombudet kan under ingen omstendighet avsløre varslerens identitet til CHG-MERIDIAN, med mindre varsleren uttrykkelig har gitt sitt samtykke til dette. 
  • Informasjonshåndteringen blir utført i samsvar med gjeldende personvernlover.  

Nedlastinger

  • Code of Conduct - CHG-MERIDIAN - English

    pdf, 1 MB