Choose your region

or choose our
SEARCH
REGION: NORWAY
Om oss

CHG-MERIDIAN

Den internasjonale CHG-MERIDIAN-gruppen har planlagt, implementert og finansiert tilpasset teknologiinfrastruktur siden 1979. Finn ut mer om et voksende selskap.

Hvem vi er

CHG-MERIDIAN Group hjelper kundene sine med å administrere og finansiere teknologiprosjekter og prosesser. Nesten 1200 ansatte i 28 land er ansvarlige for en teknologiportefølje verdt € 7,5 milliarder (2020) innen IT, industri og helseteknologi. Hovedkvarteret vårt er i Weingarten, Tyskland.

Fra finansiering og anskaffelse til bruk og remarketing har vi teknologiledelse og finansieringskompetanse for å tilby end-to-end løsninger som er digitale og bærekraftige. Vi opererer også uavhengig av banker og produsenter. Våre kunder inkluderer store selskaper, SMB, offentlig sektor og sykehus. Vi utvikler blant annet tilpassede ledelseskonsepter og finansieringsstrategier for den digitale arbeidsplassen (IT), for intelligent flåtestyring (industrielt utstyr), og for fleksibel finansiering av sykehusinfrastruktur (helseteknologi).

Vi har styrt kundenes teknologiinvesteringer i mer enn 40 år, og dekker nå hele livssyklusen fra anskaffelse og bruk til sletting, oppussing og remarketing ved våre to teknologisentre i Tyskland og Norge. Kjernen i forretningsmodellen vår har alltid vært basert på konseptet sirkulær økonomi.

Fra 2021 vil CHG-MERIDIAN være karbonnøytralt. For å oppnå dette unngår, reduserer eller kompenserer det for alle CO₂-utslipp som genereres av virksomheten

Publikasjoner

Corporate report 2020
chg_report_2020_en
Corporate Factsheet 2020
chg_report_2020_en_2
Sustainability Report 2020
chg_sustainability_report_2020_en
Sustainability Factsheet 2020
chg_sustainability_factsheet_en_front_2

VÅRE VERDIER

Ekspertise

Vi har levert effektiv og skreddersydd planlegging, implementering og finansiering av teknologiinvesteringer siden 1979.

Selvstendighet

Vi jobber uavhengig av leverandører, slik at vi kan tilby deg friheten til å velge teknologi og løsninger basert på dine spesifikke behov. 

Soliditet

Som et eierstyrt selskap med sterke bånd til lokalsamfunnet, er forretningsaktivitetene våre alltid fokusert på solid, langsiktig vekst.  

Internasjonal tilstedeværelse

Med rundt 1200 ansatt i 28 land, har vi en global rekkevidde som kan sikre trygge, raske og pålitelige forretningsprosesser verden over.

VÅRE MÅL

Mission

Vi ønsker å være trendsettende innen teknologiledelse, med et bredt utvalg av løsninger. Vi vil være en pioner for kundene våre, slik at de kan få maks utbytte fra teknologiinvesteringene sine.

Visjon

Vi vil fortsette å tilpasse oss markedsendringene som vil oppstå som følge av industri 4.0, delingsøkonomi og den digitale transformasjonen. Vi vil hele tiden utvikle kompetansen vår og ta ansvar for å realisere prosjekter enda mer smidig, hurtig og fleksibelt.

VÅR STRATEGI

Fokus

Fordi vi har et stort fokus på informasjonsteknologi, industriell teknologi og teknologi innen helse, kan vi tilby kundene våre innovative løsninger tilpasset deres sektor.

Vekst

I tillegg til å bygge ut tjenestetilbudet vårt, ekspanderer vi inn i nye markeder, utvider eksisterende internasjonale enheter og øker tilstedeværelsen i ulike teknologisektorer.

                                   

Dr. Mathias Wagner
Chairman of the Board of Management

CV PDF

Oliver Schorer
Member of the Board of Management, CIO

CV PDF

Frank Kottmann
Member of the Board of Management, CSO

CV PDF

Ulrich Bergmann
Member of the Board of Management, CFO

CV PDF

STYRETS ROLLE

De seks faste medlemmene i CHG-MERIDIAN-konsernets representantskap utfører flere viktige roller: De overvåker ledelsen av selskapet, utnevner styremedlemmer og godkjenner viktige forretningsplaner og beslutninger.

Members

Jürgen Mossakowski
Chairman of the Supervisory Board

Peter Horne
Deputy Chairman of the Supervisory Board

Frank Gelf
Member of the Supervisory Board

Luz Kling
Member of the Supervisory Board

Meltem Onursal
Member of the Supervisory Board

Jürgen Scheftschik
Member of the Supervisory Board

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Code of Conduct og varslingssystemer

CHG-MERIDIANs Code of Conduct beskriver de grunnleggende prinsippene i bedriftskulturen vår. Det forventes at alle CHG-MERIDIANs ansatte og samarbeidspartnere vil rapportere enhver eventuell overtredelse av disse.

Avdelinger i hele verden

Vår arbeidsstyrke på rundt 1100 fagfolk i 27 land, har ett enkelt mål: å gi deg den beste forvaltningen av teknologiinvesteringene dine.

image of CHG-MERIDIAN's headquarters from the outside

HOVEDKONTOR I WEINGARTEN

CHG-MERIDIAN AG
Franz-Beer-Strasse 111
88250 Weingarten
Germany

Tel. +49 (0)751 5030
Fax +49 (0)751 50366

Email: info@chg-meridian.com
Website: www.chg-meridian.de

Historie

Hvordan det hele startet

Ikke alle suksesshistorier starter i en garasje i California – den spennende historien om CHGs IT-triumf startet nemlig på et vaskerom i Sør-Tyskland i 1979.
Til historie