SEARCH
REGION: NORWAY

BÆREKRAFT

Hos CHG-MERIDIAN tror vi på ende-til-ende-bærekraft, effektiv teknologiledelse med høyeste informasjonssikkerhet, rettferdig konkurranse og respektfull dialog med interessenter.

VÅR TRO PÅ BÆREKRAFT

Bærekraft har vært kjernen i virksomheten vår i mer enn 40 år. Vi tilbyr utstyrsleasing med påfølgende renovering og remarketing i samsvar med prinsippene for sirkulær økonomi. Bærekraft er en pågående prosess for oss, og vi utvider kontinuerlig vårt engasjement på dette området. I denne sammenhengen forstår vi bærekraft som skjæringspunktet mellom de tre dimensjonene økonomi, økologi og samfunn. Et helhetlig syn på alle tre bærekraftsdimensjonene er avgjørende for at CHG-MERIDIAN skal fungere vellykket på lang sikt.

NYHETER

Lær mer om bærekraft og CHG-MERIDIAN
03.feb.2021 – Weingarten

CHG-MERIDIAN introduces carbon-neutral IT leasing

• carbonZER0 available to customers in 27 countries
• Green financing option for carbon-neutral investment in IT infrastructure
• CO₂ offset payments go toward certified climate protection projects

Les mer 
CHG-MERIDIAN unterzeichnet Charta der Vielfalt
18.mar.2021 – Weingarten

CHG-MERIDIAN AG signs the Diversity Charter

Cultivating an organizational culture characterized by mutual respect and appreciation - this is the overriding principle of the Diversity Charter. In February 2021, CHG-MERIDIAN AG signed up to the Germany-wide initiative.

Les mer 
UN GLOBAL COMPACT
08.apr.2021 – Weingarten

CHG-MERIDIAN joins the United Nations Global Compact

The international technology manager makes a clear commitment to responsible corporate governance. In March 2021, CHG-MERIDIAN signed the United Nations Global Compact and thus underlines its long-term commitment to sustainability.

Les mer 
Headquarter CHG-MERIDIAN
22.apr.2021 – Weingarten

Successful 2020 financial year thanks to resilient business model

• Pandemic-related decline of 12 percent in lease origination compared to 2019
• Positive net income development due to strong growth in previous years
• Sustainable business model is an important competitive factor

Les mer 
04.mar.2021 – Weingarten

CHG-MERIDIAN remains main sponsor of the Ravensburg Towerstars

The international technology manager with headquarters in Weingarten relies on continuity in its sports sponsorship. As announced on March 4, 2021, CHG-MERIDIAN is extending its commitment to Ravensburg as an ice hockey location and will thus remain the main sponsor of the Towerstars and name giver of the "CHG Arena" for the next five years.

Les mer 
CHG-MERIDIAN Sustainability
APR 22, 2021 - Weingarten

CHG-MERIDIAN published first sustainability report

The international Group has always based its business model on the resource-efficient circular economy, and is continuously expanding its commitment to sustainability. The 2020 sustainability report is the Group’s first and it transparently documents the measures taken and the goals set.

Les mer 

MÅLET Å BLI KULDIOXIDNEUTRALT

CHG-MERIDIAN har satt seg som mål å bli karbonnøytral i alle operasjoner fra 2021. For å oppnå dette jobber vi for å unngå, redusere eller kompensere for alle karbondioksidutslipp som genereres under vår forretningsvirksomhet.

Alle ikke-unngåelige utslipp oppveies av utvalgte klimaendringsprosjekter. Vi vil fortsette tiltakene som er innført de siste årene for å redusere CHG-MERIDIAN-gruppens karbonavtrykk og vil fortsette å foredle dem.

CHG-MERIDIAN - carbon neutral company

PUBLIKASJONER

Sustainability Report 2020

Sustainability Report 2020 - CHG-MERIDIAN

Sustainability Factsheet 2020

Sustainability Factsheet 2020 - CHG-MERIDIAN

Corporate Report 2020

Corporate Report 2020 - CHG-MERIDIAN

Corporate Factsheet 2020

Corporate Factsheet 2020 - CHG-MERIDIAN

INITIATIVER OG MEDLEMSKAP

Vi understreker vår forpliktelse med medlemskap i flere initiativer. CHG-MERIDIAN har også bærekraftsaktiviteter som evalueres årlig av EcoVadis

CHG-MERDIAN Mitgliedschaften & Initiativen
Siden 2021 har CHG-MERIDIAN-gruppen forpliktet seg til FNs Global Compact-initiativ for samfunnsansvar og dets 10 prinsipper innen menneskerettigheter, arbeid, miljø og antikorrupsjon.

Kontakt

Matthias Steybe

Group Sustainability Officer (GSO)

Sustainability Office